Blaski i cienie różnorodności – zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

Osoby z niepełnosprawnością stanowią istotną część populacji. Wiele z nich posiada kwalifikacje i umiejętności, które pozostają niewykorzystane z powodu barier w dostępie do rynku pracy i niechęci ze strony pracodawców. Dlaczego zatrudnienie OzN w Polsce to problem?

Blaski i cienie różnorodności – zatrudnianie osób z niepełnosprawnością Read More »