Alfabet pokoleń: pokolenie baby boomers

Tworzyli podwaliny pod przedsiębiorczość, zakładali pierwsze, biznesy, uczyli się na sobie, czym jest własna działalność gospodarcza. Choć ja jestem już z następnej generacji, widzę i doceniam jak ludzie z pokolenia baby boomers zamieniają się w równie silne i wartościowe silver tsunami.   Różnice pokoleniowe to nie tylko trudności, to też zalety. Dziś mały rzut okiem na pokolenie baby boomers, czyli osoby z tzw. powojennego wyżu demograficznego (urodzone w latach 1946-1964). […]

Alfabet pokoleń: pokolenie baby boomers Read More »