Zarządzanie Projektami VCC

Zdobędziesz praktyczną wiedzę do efektywnego przygotowania i kierowania projektami. Nowe umiejętności pozwolą na aktywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. To namacalny zysk dla Ciebie i Twojej firmy.

Wałbrzych

Szczegóły niebawem.

00-00.05.2020
00-00.06.2020

00:00-00:00

Dlaczego organizujemy szkolenia?

PETRA CONSULTING jest firmą z 17-letnią tradycją, zajmującą się przygotowywaniem i wdrażaniem profesjonalnych projektów biznesowych. Nasza misja to: „Kompetencje wspierają rozwój” dlatego nasze działania realizujemy z pasją i zaangażowaniem. Stawiamy na jakość usług, posiadamy Certyfikat ISO 9001-2015 w zakresie szkolenia i doradztwa, coachingu i mediacji oraz Zarządzanie Projektami. Jesteśmy pierwszą na Dolnym Śląsku Akademią Edukacyjną VCC i Partnerem Egzaminacyjnym VCC. Jako Placówka Kształcenia Ustawicznego prowadzimy szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje. Zapraszamy osoby, które stawiają na rozwój swoich kompetencji oraz szukają nowych rozwiązań dla siebie i zespołu w oparciu o wiedzę Praktyków.

Czego się dowiesz?

Poznasz zasady zarządzania projektami, w tym projektów finansowanych ze środków unijnych.
Dowiesz się jak zarządzać i monitorować pracę zespołu projektowego.
Zdobędziesz umiejętności opracowania dokumentacji projektowej oraz jej archiwizowania.
Będziesz wiedzieć w jaki sposób rozliczać projekt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla kogo to jest?

Zdobyte kompetencje z powodzeniem mogą zostać wykorzystane w jednostkach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach otoczenia biznesu (firmy konsultingowe, doradcze), urzędach pracy, związkach gmin oraz agencjach rozwoju regionalnego. „Nie czekaj! Właściwa chwila nigdy nie nadchodzi”.

Dla urzędników – pozyskujących i rozliczających dotacje/środki unijne.
Dla osób które chcą zmienić pracę i rozpocząć przygodę ze środkami unijnymi.
Dla przedsiębiorców, którzy muszą zarządzać środkami publicznymi/unijnymi.
Dla członków zespołów projektowych.

Program

Moduł 1

Co na samym początku?

 • Planowanie i przygotowanie do realizacji projektu
 • Skuteczne zarządzanie projektami – wprowadzenie
 • Zespół projektowy
 • Budżet projektu

Moduł 2

Realizacja projektu cz.1

 • Aspekty prawne projektu
 • Promocja i zarządzanie ryzykiem
 • Zasady wyboru wykonawców

Moduł 3

Realizacja projektu cz.2

 • Zarządzanie ryzykiem
 • Monitoring i ewaluacja projektów
 • Zasady dokumentowania wydatków w ramach projektu

Moduł 4

Realizacja projektu cz. 3

 • Księgowość projektu
 • Rozliczenie projektu
 • Praktyczne zagadnienia związane z rozliczaniem projektów

Moduł 5

Realizacja projektu cz. 4

 • Realizacja projektów w partnerstwie
 • Kontrola projektów i audyt wewnętrzny
 • Rozliczenie projektu

Moduł 6

Zakończenie Projektu

 • Zasady i obowiązki archiwizacji dokumentów projektowych
 • Dziennik doświadczeń – jak go prowadzić?

Prowadzący

Sylwia Petryna

Doświadczony trener biznesowy i praktyk zarządzania projektami (m.in. Certyfikat Prince2 Practitioner). Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest coachem ICF) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Ekspert w ramach RPO w latach 2007-2013, ekspert w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER w nowej perspektywie unijnej. Właścicielka firmy konsultingowej Petra Consulting, od 17 lat pozyskującej z powodzeniem środki unijne. Doświadczony praktyk z dziedziny funduszy europejskich, jest autorem wielu projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć w ramach RPO, PO IG, POIŚ, PROW, POKL, FIO, Fundusze Norweskie, Granty, biznes planów finansowanych z kredytów bankowych. Od 2004 roku pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 150 mln PLN.
Rozwiń opis >

Mariola Kruszyńska

Doświadczony trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej. W 2001 roku ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w dziale księgowości. Posiada także siedmioletnią praktykę pełniąc funkcję Dyrektora finansowego w wałbrzyskiej spółce z o.o. z branży teleinformatycznej. Od 2004 roku zarządza organizacją pozarządową oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W wolnym czasie tworzy analizy finansowe, studia wykonalności oraz strategie rozwojowe. Bardzo bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, innowacyjnych oraz związanych z opieką żłobkową i przedszkolną. Od kilku lat ciągle poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach doskonalących. Jej konikiem zawodowym są finanse publiczne stąd też ukończone studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Kontroli zarządczej i audytu w sektorze publicznym. W życiu zawodowym kieruje się przede wszystkim profesjonalizmem. Od 2004 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej na kwotę ponad 50 mln PLN oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 150 mln PLN.
Rozwiń opis >

Co mówią klienci?

Zarządzanie Projektami VCC

Wałbrzych

Szczegóły niebawem.

00-00.05.2020
00-00.06.2020

00:00-00:00

Weź udział w szkoleniu

• Prowadzenie zajęć przez trenera
• Materiały szkoleniowe
• Skrypt
• Egzamin VCC (ustalony indywidualnie)
• Zaświadczenie o ukończeniu kursu
• Międzynarodowy certyfikat VCC po zdaniu egzaminu
• Katering

Cena:

2.780,00  + VAT