9670

Zgłoszenie na szkolenie:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
  2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
  3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
  4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
  5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
  6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

> wybierz miesiąc > wybierz lokalizację
kwiecień
2018
cała Polska
19kwietniaWałbrzych

Jak rozpoznawać przemoc wobec dzieci? Warsztaty dla nauczycieli - usługa dofinansowana z BUR

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli przedszkoli, asystentów nauczycieli przedszkola, dyrektorów placówek edukacji przedszkolnej i szkolnej. Uczestnik nauczy się...

cena:1920 (+% VAT)
26kwietniaWałbrzych

PO PROSTU SPRZEDAŻ - usługa dofinansowana z BUR

Szkolenie „Po prostu sprzedaż” przeznaczone jest dla osób związanych ze sprzedażą oraz które chcą rozwinąć umiejętności świadomego budowania płaszczyzny...

cena:837 (+% VAT)