9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
  2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
  3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
  4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
  5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
  6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

> wybierz miesiąc > wybierz lokalizację
kwiecień
2020
cała Polska
7kwietniaWałbrzych

Ocena skuteczności działań zespołu - Akademia Menedżera (poziom Level Executive)

Szkolenie Ocena skuteczności działań zespołu stanowi uzupełnienie kompetencji na poziomie Level Executive w ramach 5 - stopniowego programu doskonalenia umiejętności...

cena:1520 (+% VAT)
14kwietniaWałbrzych

Time management, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie - Akademia Menedżera (poziom Rozwój umiejętności menadżerskich)

Szkolenie Time management, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie stanowi uzupełnienie kompetencji na poziomie Rozwój umiejętności...

cena:1156 (+% VAT)
18kwietniaWałbrzych

Pracownik HR

Szkolenie zakończone certyfikacją VCC Moduł VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR....

cena:2840 (+% VAT)
25kwietniaWałbrzych

Prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych VCC

Szkolenie zakończone certyfikacją VCC Moduł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć, bądź zaktualizować...

cena:3694 (+% VAT)