Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
  2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
  3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
  4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
  5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
  6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

> wybierz miesiąc > wybierz lokalizację
październik
2018
cała Polska
1październikaWałbrzych (DOLNOŚLĄSKIE, Wałbrzych, Wałbrzych)

Warsztaty z emisji głosu - usługa z możliwością dofinansowania z BUR

Celem warsztatów jest rozwijanie głosu, przywrócenie naturalnego rytmu oddychania i podparcia głosu. Nabycie umiejętności prawidłowej postawy, poczucia ciała oraz rozwinięcia...

cena:1094 (+% VAT)
10październikaWałbrzych

LEAN OFFICE Z CERTYFIKACJĄ VCC - usługa z możliwością dofinansowania z BUR

Jest to szkolenie, które kierujemy do przedsiębiorców, przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych, a także do klientów...

cena:2470 (+% VAT)
22październikaWałbrzych

Time management, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie - usługa z możliwością dofinansowania z BUR

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania czasem w obszarze zawodowym i prywatnym. Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności w zakresie: pracy pod...

cena:1156 (+% VAT)
26październikaWałbrzych (DOLNOŚLĄSKIE, Wałbrzych, Wałbrzych)

TRENER VCC - usługa z możliwością dofinansowania z BUR

Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Zachęcamy do udziału przede wszystkim pracowników firm szkoleniowych lub...

cena:5934 (+% VAT)