9784

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
  2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
  3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
  4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
  5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
  6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

> wybierz miesiąc > wybierz lokalizację
luty
2019
cała Polska
12lutegoWałbrzych

Pracownik HR VCC

Szkolenie zakończone certyfikacją VCC Moduł VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie pracy działu HR....

cena:2840 (+% VAT)
18lutegoWałbrzych

Zarządzanie Projektami VCC

Szkolenie zakończone certyfikacją VCC - kurs rozszerzony   Jest to szkolenie, które kierujemy do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w obszarze zarządzania...

cena:2620 (+% VAT)
22lutegoWałbrzych

Menedżer VCC

Szkolenie zakończone certyfikacją VCC   Słowo ‘menedżer’ obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się...

cena:2956 (+% VAT)