9784

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Konferencja "Świdnica Przedsiębiorcom"

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Świdnica Przedsiębiorcom”, która odbędzie się 18 marca 2019 r. w Sali Narad Urzędu Cywilnego w Świdnicy.
Wydarzenie skierowane jest w szczególności do przedstawicieli firm stawiających na rozwój biznesu lokalnego.

Patronat: Beata Moskal - Słaniewska - Prezydent Miasta Świdnica

Organizatorzy: Petra Consulting oraz Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Świdnicy

Partnerzy: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

 • Uzyskanie informacji dotyczących: 
  - możliwości inwestycyjnych w Gminie Świdnica 
  - wsparcia finansowego dla przedsiębiorców - możliwości zatrudniania obcokrajowców 
 • Możliwość konsultacji z prelegentami w obszarze zagadnień przez nich poruszanych 
 • Nawiązanie kontaktów biznesowych 

Agenda konferencji:

09.30 - 10.00
Rejestracja uczestników  

10.00 - 10.10
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników 

10.10 - 10.45
Fundusze unijne dla przedsiębiorców – możliwości pozyskania wsparcia dla firm z programów operacyjnych w ramach naborów w 2019 r. - Punkt Informacyjny Funduszy Unijnych

10.45 - 11.15
Pożyczki na poprawę efektywności energetycznej, pożyczki inwestycyjne oraz możliwości podjęcia działalności gospodarczej – wsparcie na rozwój firmy – Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11.15 - 11.45
Rozwój firmy - fundusze unijne, podwyższanie kwalifikacji i kompetencji pracowników - projekt Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej - Petra Consulting 

11.45 - 12.15
Przerwa kawowa

12.15 - 12.45
Formy wsparcia dla przedsiębiorców - Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy 

12.45 - 13.15
Zatrudnianie cudzoziemców w powiecie świdnickim – Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

13.15 - 13.45
Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Zasady zgłaszania obywateli Ukrainy do obowiązkowych ubezpieczeń - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

13.45 - 14.00
Zakończenie konferencji i konsultacje z prelegentami

Informacje na temat konferencji udzielają: 

Joanna Chorąży 
Urząd Miejski w Świdnicy
j.chorazy@um.swidnica.pl 
tel. 074 856 28 89

Romana Kolasińska
Petra Consulting 
romana@petraconsulting.pl 
kom. 727 000 096

Aleksandra Skibińska 
Petra Consulting  
aleksandra@petraconsulting.pl 
kom. 507 057 730 

Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (>>>Zamów) lub formularza poniżej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu konferencji.

Załączniki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy:

Załączniki do pobrania: