9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

TRENER VCC - PROFESJONALNA SZKOŁA DLA TRENERÓW Z EGZAMINEM VCC - usługa dofinansowana z BUR

Program adresujemy do wszystkich, którzy stanęli w swej karierze zawodowej przed wyzwaniem pracy z grupą. Zachęcamy do udziału przede wszystkim pracowników firm szkoleniowych lub trenerów wewnętrznych których ilość godz. szkoleniowych nie przekracza 1000 godz. Jak również freelancerów, nauczycieli, menadżerów zarządzających zespołami i prowadzących spotkania grupowe, animatorów lokalnych inicjatyw społecznych, trenerów organizacji pozarządowych.

Zdobyte umiejętności z powodzeniem mogą zostać wykorzystane na sali szkoleniowej, podczas narad firmowych, sesji sprzedażowych czy też organizowania akcji społecznych.

Zdobycie Certyfikatu VCC nadaje trenerowi dodatkowe kwalifikacje trenerskie, które uznawane są przez Europejską Ramę Kwalifikacji (ERK) - bardzo wysokie standardy jakościowe (potwierdzone w ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010). 

Uczestnicy otrzymują certyfikat w standardzie systemu VCC po zdaniu egzaminu.

Warsztat zawodowy daje możliwość uzyskania certyfikatu w standardzie VCC potwierdzającego kompetencje trenerskie. 

Dla firmy kierującej swoich pracowników daje to korzyści:

 • możliwość dofinansowania szkolenia z Bazy Usług Rozwojowych / Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • możliwość zweryfikowania wiedzy i umiejętności trenerskich
 • nawiązanie kontaktów biznesowych
 • posiadanie wykwalifikowanej kadry z uznanym certyfikatem (udział np. w przetargach lub świadczenie usług rozwojowych)
 • wykształcenie "trenera wewnętrznego" - oszczędność związana ze szkoleniem pracowników

 Dla osoby zainteresowanej zdobyciem kompetencji / podwyższeniem kwalifikacji:

 • zdobycie umiejętności trenerskich
 • nawiązanie kontaktów biznesowych
 • zdobycie zawodu, który przyniesie w dalszej perspektywie zyski
 • możliwość podjęcia współpracy z firmą szkoleniową działającą ponad 14 lat na rynku - ciekawe projekty biznesowe
 • uzyskanie certyfikatu międzynarodowego będącego weryfikacją kompetencji
 • samorozwój

  Program kursu rozszerzonego zawiera (90 godz. godzin dydaktycznych):

Sesja I. Trening interpersonalny – 40 godz.

 • Integracja z grupą warsztatową
 • Doskonalenie umiejętności i zachowań komunikacyjnych, w tym nauka otrzymywania i udzielania informacji zwrotnej
 • Weryfikacja i możliwość zmiany swoich zachowań i utrwalonych niepożądanych nawyków, które przeszkadzają w budowaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi ludźmi
 • Poznanie reakcji swoich i innych osób na sytuacje konfliktowe i nauka radzenia sobie z konfliktem i w sytuacji konfliktu

Sesja II. Zarządzanie procesem grupowym i zarządzanie sobą w przebiegu procesu grupowego – 20 godz.

 • Zagadnienia teoretyczne do zapoznania przed warsztatem:
  • Proces grupowy charakterystyka i dynamika
  • Proces grupowy – potrzeby grupy i rola trenera w poszczególnych fazach
 • Źródła trudności niezależne od grupy – identyfikacja i radzenie sobie z nimi
 • Źródła trudności wynikające z charakterystyki grupy
 • Źródła trudności wynikające z postawy poszczególnych uczestników
 • Źródła trudności wynikające z procesu grupowego
 • Źródła trudności wynikające z osoby trenera
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy trenerskiej

 Sesja III. Kulisy pracy trenera – 16 godz.

OBSZAR UMIEJĘTNOŚCI NA SALI

 • Autoprezentacja w pracy trenera
 • Praca z głosem i ciałem – głos i ciało jako narzędzia pracy trenera
 • Aktywizujące metody prowadzenia szkoleń

OBSZAR UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWYCH

 • Metodologia diagnozowania potrzeb rozwojowych, narzędzia diagnozy potrzeb rozwojowych - poziom uczestnika i organizacji
 • Metodologia projektowania szkoleń
 • Ewaluacja i działania poszkoleniowe
 • Praktyczne umiejętności biznesowe w pracy trenera

 Sesja IV. Toolbox – trener w akcji – 14 godz.

 • Praktyczny warsztat trenerski
  - praca indywidualna – przygotowanie wystąpienia,
  - prowadzenie fragmentu wykorzystując metody aktywne – sytuacje trudne,
  - informacja zwrotna – uczestnicy/trener (opcja: nagranie video do analizy w domu z informacjami zwrotnymi od     uczestników na arkuszach obserwacyjnych),
  - dobre praktyki – na bazie wystąpień.
 • Przygotowanie do egzaminu

Dla chętnych (ustalane indywidualnie):

Sesja V. Toolbox – asysta w warsztacie trenerskim – min. 1 dzień (dojazd na własny koszt)

 • Asysta w warsztacie trenerskim prowadzonym przez jednego z akredytowanych trenerów VCC.

Egzamin VCC

 • Przygotowanie konspektu mini szkolenia (dostarczony co najmniej na tydzień przed egzaminem)
 • Napisanie testu
 • Zadanie praktyczne 1
 • Zadanie praktyczne 2 - każdy: Przeprowadzenie mini szkolenia na podstawie przygotowanego konspektu (0,5 godziny) przed komisją egzaminacyjną / grupą szkoleniową
 • Ocena

TERMINY SZKOLEŃ: 

I zjazd: 16-18.03.2018

II zjazd: 13-15.04.2018

III zjazd: 11.05 – 12.05.2018

Egzamin VCC – wstępny termin 25.05.2018

Harmonogram zajęć:

I zjazd (trening interpersonalny):

9:00-13:30 – zajęcia

(przerwa w zależności o potrzeb)

13:30-14:15– przerwa obiadowa

14:15-19.30/20.00 – zajęcia

(przerwa w zależności o potrzeb)

 II i III zjazd:

9:00-10:30 – zajęcia

10:30-10:45 – przerwa

10:45-12:15 – zajęcia

12:15-12:30 – przerwa

14:00-14:45 – przerwa obiadowa

16:15-16:30 – przerwa

16:30-18:00 – zajęcia

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Usługa zwolniona z Vat dla szkoleń dofinansowanych z BUR oraz w min. 70% ze środkow UE lub budżetu państwa*

*W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt z biurem.

 

Miejsce szkolenia:

Zamek Książ - Restauracja Książęca, Piastów Śląskich 1,58-306 Wałbrzych

 Cena obejmuje:

 • Prowadzenie zajęć przez trenera
 • 1 dzień asysty na szkoleniach prowadzonych przez trenera Petra Consulting (opcjonalnie)
 • 3 godz. indywidualnego mentoringu
 • Materiały szkoleniowe
 • Autorska książka
 • Egzamin VCC
 • Certyfikat ukończenia kursu
 • Przerwy kawowe i obiadowe w czasie zajęć

 Opcjonalnie (dodatkowo płatna):

 • Superwizja rzeczywistego szkolenia prowadzonego przez uczestnika
 • Indywidualny raport po superwizji

 

Terminy w/w szkoleń dostępne są na naszej stronie >>>

Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona.