9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Przywództwo - Akademia Menadżera (poziom Rozwój Umiejętności Menadżerskich)

Przywódcą jest jedynie osoba, która nie tylko czuje się powołana do tej roli, ale przede wszystkich jest uznawana za przywódcę przez zwolenników.To podejście powoduje, że przywództwo występuje jedynie w rzeczywistych sytuacjach oddziaływania na ludzi i może być badane jedynie z perspektywy pragmatycznej, jako wyjaśnienie skutecznego działania, które zakończyło się i ma mierzalne efekty. Zestaw kompetencji tworzących omawianą grupę wiąże się z faktem, iż przywództwo jest dynamicznym podejściem do kształtowania długotrwałych, moralnych (w tym uczciwych, prawych) relacji z różnymi interesariuszami.

Szkolenie Przywództwo stanowi uzupełnienie kompetencji na poziomie Rozwój umiejętności menadżerskich w ramach 5 - stopniowego programu doskonalenia umiejętności menedżerskich:

 1. Poziom Level Basic
 2. Poziom Rozwój umiejętności menadżerskich
 3. Poziom Level UP
 4. Poziom Wiedza w pigułce
 5. Poziom Level Executive

Szkolenie dedykowane szczególnie dla osób, które stawiają na rozwój umiejętności menedżerskich m.in dla:

 • sukcesorów i osób przed awansem na stanowisko menadżerskie 
 • mendżerów z krótkim stażem 
 • koordynatorów zespołów, liderów
 • osób, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą i zastanawiają się na zatrudnieniem osób 

Poziom Rozwój umiejętności menadżerskich obejmuje szkolenia:

 1. Time management, czyli jak skutecznie zarządzać sobą w czasie
 2. Komunikacja nastawiona na współpracę 
 3. Techniki negocjacji i podejmowania decyzji 
 4. Przywództwo

Korzyści z udziału w całym programie Rozwój umiejętności menadżerskich

 • nauczysz się w sposób optymalny planować zadania swoje i swojego zespołu
 • zdobędziesz umiejętność podejmowania ryzyka oraz myślenia intuicyjnego
 • będziesz potrafił prowadzić negocjacje z nastawieniem na współpracę
 • poznasz różnice między byciem szefem a byciem przywódcą
 • nauczysz się, jak stać się liderem

UWAGA: Wybierając CAŁY PROGRAM Rozwój umiejętności menadżerskich - skorzystasz z 10 % rabatu na program i zaooszczędzisz 967,68 zł 

Termin szkolenia:

7-8.03.2020 r.

Moduł I. Poziomy kompetencji przywódcy a funkcje lidera.

 • Nie każdy, kto zajmuje wysoką pozycję, jest liderem.
 • Różnice między przywództwem a zarządzaniem.
 • Wpływ sposobu tworzenia relacji z ludźmi na autorytet.
 • Umiejętność przewodzenia.
 • Budzenie entuzjazmu.
 • Wydobywanie z ludzi tego, co w nich najlepsze.

Moduł II. Zachowania, które tworzą przywódcę i dzięki którym menedżer osiąga wyższy poziom Leadershipu.

 • Poczucie własnej wartości, kiedy charyzma z pokorą idzie w parze.
 • Proaktywność.
 • Samodzielność.
 • Pozytywne myślenie.
 • Współzależność.
 • Spójność wewnętrzna i autentyczność.
 • Poczucie obfitości i dawanie wartości.
 • Umiejętność tworzenia wizji.
 • Zdolność i wola ciągłego uczenia się.
 • Intuicja. 

Moduł III. Prawa przywództwa.

 • Prawo wpływu: jak skłonić ludzi do uczestnictwa by realizowali twój cel?
 • Skąd czerpać siłę? Prawo szacunku mówi, że ludzie podążają za liderami silniejszymi niż oni sami.
 • Lider znajduje cel, a potem ludzi. Ludzie znajdują lidera, a potem cel - prawo przekonywania.
 • Prawo wewnętrznego kręgu, czyli jak pomagać pracownikom zobaczyć wielkość w nich samych?
 • Fazy wzrostu przywództwa, czyli jak być świadomym i skutecznym liderem? - prawo ciągłości procesu. 
 • Jaki jest nasz cel? Odpowiem jednym słowem: zwycięstwo! W. Churchill - jak realizować prawo zwycięstwa? 

Moduł IV. Lider otwarty na innych.

 • Kiedy ludzie ufają innym- jakie zachowania muszę przejawiać, aby inni mi zaufali?
 • Inteligencja emocjonalna w przywództwie.
 • Budowanie mostów pomiędzy różniącymi się wartościami czy przekonaniami.
 • Jak komunikować się z zespołem i wpływać na jego efektywność i otwartość – poziomy funkcjonowania ludzi wg. Roberta Diltsa. 
 • Wpływ związków chemicznych w mózgu na budowanie przywództwa w zespole.
 • Dlaczego? Po co? Jak? Co?
 • Intencja i jej wpływ na porozumienie między ludźmi. 

Moduł V. Oceń siebie jako przywódcę. 

 • Gdzie jestem obecnie? Jak definiuję siebie jako menedżera? 
 • Własna diagnoza z perspektywy siebie jako lidera i  całego regionu, którym zarządzam.
 • Ja a wybrany salon z perspektywy pracy bezpośrednio z kierownikiem salonu.
 • Wyznaczenie celu- jakie obszary powinienem rozwijać jako lider, w drodze do zbudowania poziomu zaufania.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Usługa zwolniona z Vat dla szkoleń dofinansowanych w min. 70% ze środków publicznych lub unijnych (w tym z BUR)*
*W pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% Vat. Wpłata jest również rezerwacją na szkolenie.

Dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw istnieje możliwość 80 % dofinansowania w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Menedżera. 

HARMONOGRAM KAŻDEGO DNIA:

9:00-10:30 – zajęcia 
10:40-12:10 – zajęcia 
12.20-13.50 – zajęcia 
14.30-16.00 – zajęcia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Wałbrzych

 Uwaga: ilość miejsc ograniczona, grupa szkoleniowa liczy max. 16 osób, minimalna liczba osób na szkolenie - 8.

 Cena obejmuje:

 • Udział w 2-dniowych warsztatach prowadzonych przez PRAKTYKÓW.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Poczęstunek podczas przerwy kawowej / lunch.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.