9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Coaching menedżerski - Akademia Menedżera (poziom Level Executive)

Szkolenie Coaching menedżerski stanowi uzupełnienie kompetencji na poziomie Level Executive w ramach 5 - stopniowego programu doskonalenia umiejętności menedżerskich:

 1. Poziom Level Basic
 2. Poziom Rozwój umiejętności menadżerskich
 3. Poziom Level UP
 4. Poziom Wiedza w pigułce
 5. Poziom Level Executive

Szkolenie dedykowane szczególnie dla osób, które stawiają na rozwój umiejętności menedżerskich m.in dla:

 • menedżerów każdego szczebla
 • właścicieli firm
 • koordynatorów zarządzających

Level Executive obejmuje szkolenia:

 1. Kształtowanie wizerunku (wystąpienia publiczne)
 2. Skuteczność menedżera
 3. Coaching menedżerski
 4. Ocena skuteczności działań zespołu

Korzyści z udziału w całym programie Level Executive:

 • dowiesz się jak budować zespoły i nimi zarządzać w sposób efektywny
 • otrzymasz praktyczne narzędzie do zarządzania zespołem
 • nauczysz się zadawać właściwe pytania
 • poznasz narzędzia delegowania uprawnień i zadań
 • dowiesz się jak zarządzać konfliktem
 • otworzysz się na nowe metody zarządzania zespołem i tworzenia skutecznych metod przywództwa

UWAGA: Wybierając CAŁY PROGRAM Level Executive Uczestnik otrzymuje 10 % rabat na program.

Termin szkolenia:

19-20.03.2020 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

MODUŁ I. Co to jest coaching?

 1. Wstęp
 2. Dla kogo jest coaching?          
 3. Obszary pracy coachingowej
 4. Coachingowy styl zarządzania
 5. Jak wdrożyć kulturę coachingową w organizacji?    

MODUŁ II. Coaching jako stały proces wspierania rozwoju własnego i pracowników

 1. Automotywacja i samoświadomość 
 2. Indywidualne czynniki motywujące ludzi do osiągania najlepszych efektów
 3. Tworzenie własnej wartości jako główny czynnik do osiągania najlepszych wyników przez pracowników
 4. Koncentracja na rozwiązaniach

MODUŁ III. Przełożony – Coach

 1. Kompetencje coacha
 2. Aktywność menedżera w coachingowym stylu zarządzania
 3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
 4. Atmosfera w coachingu

MODUŁ IV. Narzędzia ułatwiające osiąganie celu

 1. Narzędzia coachingowe wykorzystywane do motywowania i zaangażowania pracowników
 2. Określanie celu           
 3. Techniki ukierunkowane na pobudzanie kreatywnego i twórczego myślenia (menedżera i  pracowników)

MODUŁ V. Funkcjonowanie pracownika w ujęciu coachingowym             

 1. Motywacja pracownika          
 2. Stres i wypalenie zawodowe
 3. Emocje             
 4. Problemy z realizacją celu

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Usługa zwolniona z Vat dla szkoleń dofinansowanych w min. 70% ze środków publicznych lub unijnych (w tym z BUR)*
*W pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% Vat. Wpłata jest również rezerwacją na szkolenie.

Dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw istnieje możliwość 80 % dofinansowania w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Menedżera. 

HARMONOGRAM KAŻDEGO DNIA:

9:00-10:30 – zajęcia 
10:40-12:10 – zajęcia 
12.20-13.50 – zajęcia 
14.30-16.00 – zajęcia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Wałbrzych 

 Uwaga: ilość miejsc ograniczona, grupa szkoleniowa liczy max. 16 osób, minimalna liczba osób na szkolenie - 8.

 Cena obejmuje:

 • Udział w 2-dniowych warsztatach prowadzonych przez PRAKTYKÓW.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Poczęstunek podczas przerwy kawowej / lunch.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.