9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
  1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
  2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
  3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
  4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
  5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
  6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Wałbrzych Przedsiębiorcom-konferencja

Już 17 października 2019 roku w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia kolejne spotkanie przedsiębiorców z władzami miasta Wałbrzycha oraz przedstawicielami firm stawiających na rozwój lokalnego biznesu.

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Wałbrzycha - Roman Szełemej

Organizatorzy: Petra Consulting oraz Gminne Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Wałbrzychu

Partnerzy: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Dolnośląscy Pracodawcy, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, e-Branding Agency Sp. z o.o.

 Korzyści dla przedsiebiorcy: 

• Co nowego w funduszach oraz nowych możliwościach finansowania rozwoju działalności gospodarczej?
• Jakiego wsparcia można oczekiwać dla nowych inwestycji w regionie?
• Jak dbać o to, aby wiedza pozostawała w firmie?
• Jak wykorzystać nowe technologie w biznesie?
• Rozmowy w kuluarach - nawiązanie kontaktów biznesowych.

Agenda konferencji:

09.30 - 10.00
Rejestracja uczestników

10.00 - 10.25
Rozpoczęcie konferencji 
Strategia Rozwoju Sudety 2030. Jak dogonić bogatsze regiony Dolnego Śląska?  – Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha

10.25 - 10.45
Wsparcie lokalnych przedsiębiorców przez Gminę Wałbrzych - Urząd Miejski w Wałbrzychu

10.45 - 11.05
Mentoring - jak dbać o to aby wiedza została w firmie - Petra Consulting

11.05 - 11.30
Wsparcie finansowe dla osób planujących założenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11.30 - 11.55
Rola Dolnośląskich Pracodawców we wspieraniu Przedsiębiorczości w regionie – Dolnośląscy Pracodawcy

11.55 - 12.25
Przerwa kawowa

12.25 - 13.10
Koszty pracownicze a rozwój firmy – panel dyskusyjny

13.10 - 13.35
Polska Strefa Inwestycji - instrument wsparcia nowych inwestycji dla przedsiębiorców - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK”

13.35 - 14.00
Nowoczesne technologie w biznesie - e-Branding Agency Sp. z o.o.

Informacji na temat konferencji udzielają:

Romana Kolasińska
Petra Consulting
romana@petraconsulting.pl
mobile 727 000 096

Aleksandra Skibińska
Petra Consulting
aleksandra@petraconsulting.pl
mobile 507 057 730

Karolina Usarek
Urząd Miejski w Wałbrzychu
k.usarek@um.walbrzych.pl
tel. 74 66 55 326

Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (na górze niniejszego posta należy kliknąć >>>Zamów) lub formularza poniżej (prosimy o zakreślenie zgód i podpisanie).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu konferencji.

Załączniki do pobrania: