9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Szczawno-Zdrój Przedsiębiorcom - konferencja

Serdecznie zapraszamy na kolejną z cyklu „Miasto Przedsiębiorcom” konferencję, która odbędzie się 19 września 2019 roku w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie-Zdroju. 
Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych nie tylko własnym rozwojem, ale także współpracą z samorządem i instytucjami wsparcia biznesu. 

Patronat honorowy: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Burmistrz Szczawna-Zdroju Marek Fedoruk

Organizatorzy: Petra Consulting oraz Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój

Partnerzy: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORCY

 • Pigułka wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych w Gminie Szczawno – Zdrój
 • Nowe możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców
 • Wiedza z zakresu podwyższenia kwalifikacji pracowników
 • Możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, termomodernizacje
 • Konsultacje z prelegentami
 • Rozmowy w kuluarach - nawiązanie kontaktów biznesowych

Agenda konferencji:

09.30 – 10.00
Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15
Rozpoczęcie konferencji, przywitanie uczestników

10.15 – 10.35
Szanse i możliwości wsparcia przedsiębiorców w ramach działań Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

10.35 – 10.55
Fundusze unijne, podwyższanie kwalifikacji i kompetencji pracowników
- Petra Consulting

10.55 – 11.15
Wsparcie finansowe dla osób planujących założenie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców - Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

11.15 – 11.35
Wsparcie kapitałowe innowacyjnych pomysłów - Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego

11.35 – 12.05
Przerwa kawowa

12.05 – 12.25 
Preferencje i ulgi inwestycyjne, tereny inwestycyjne w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój
- Burmistrz Szczawna – Zdroju oraz Kancelaria Radcy Prawnego "Daraż&Doradcy"

12.25 – 12.45
Możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, termomodernizacje, Odnawialne Źródła Energii (OZE)
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

12.45 – 14.00
Strategia Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój - kierunki rozwoju, priorytety, partycypacja obywatelska/ panel dyskusyjny - Gmina Miejska Szczawno –Zdrój

Informacje na temat konferencji udzielają:

Romana Kolasińska
Petra Consulting
romana@petraconsulting.pl
mobile 727 000 096

Aleksandra Skibińska
Petra Consulting
aleksandra@petraconsulting.pl
mobile 507 057 730

Agnieszka Bielawska-Pękala
Urząd Miejski w Szczawnie – Zdroju
abielawska@szczawno-zdroj.pl
mobile 660 157 518

Zgłoszenia za pomocą elektronicznego formularza (>>>Zamów) lub formularza poniżej.

* Organizatorzy zastrzegają sobie prawo modyfikacji programu konferencji

 Załączniki do pobrania:

Załączniki do pobrania: