9860

Zgłoszenie na:

Dane kontaktowe
Dane do zgłoszenia
Cena netto za osobę: zł, wartość zamówienia netto:
 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu / konferencji jest przesłanie niniejszego zgłoszenia.
 2. Wpłatę należy dokonać nie później niż na 4 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia (nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej).
 3. Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy mBank, numer: 15 1140 2004 0000 3002 3257 5635*.
 4. Petra Consulting zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najdalej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% kosztów szkolenia (zwrot 25%)*.
 5. Petra Consulting zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia. Jeżeli z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie nie odbędzie się, zgłaszającemu zostanie zaproponowany udział w szkoleniu w innym terminie lub w ciągu 10 dni roboczych zostanie zwrócona pełna kwota wpłaty*.
 6. Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Petra Consulting do wystawienia faktury VAT. Faktura zostanie wręczona uczestnikom w dniu szkolenia lub dostarczona pocztą w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi*.

* nie dotyczy oferty promocyjnej i bezpłatnej

Lean management jako narzędzie wspierające przywódcę w zarządzanej procesowo organizacji - Akademia Menedżera (poziom Wiedza w pigułce)

Szkolenie Lean management jako narzędzie wspierające przywódcę w zarządzanej procesowo organizacji stanowi uzupełnienie kompetencji na poziomie Wiedza w pigułce w ramach 5 - stopniowego programu doskonalenia umiejętności menedżerskich:

 1. Poziom Level Basic
 2. Poziom Rozwój umiejętności menadżerskich
 3. Poziom Level UP
 4. Poziom Wiedza w pigułce
 5. Poziom Level Executive

Szkolenie dedykowane szczególnie dla osób, które stawiają na rozwój umiejętności menedżerskich m.in dla:

 • menedźerów każdego szczebla
 • właścicieli firm
 • sukcesorów i osób przed awansem na stanowisko menedżerskim

Poziom Wiedza w pigułce obejmuje szkolenia:

 • Finanse dla nie finansistów
 • Kadry i płace dla niekadrowców
 • Lean management jako narzędzie wspierające przywódcę w zarządzanej procesowo organizacji
 • Bezpieczeństwo danych w firmie w kontekście przepisów RODO

Korzyści z udziału w całym programie Wiedza w pigułce

 • podniesienie świadomości i zwiększenie efektywności działania oraz kompleksowego spojrzenia na przedsiębiorstwo w środowisku uwarunkowań finansowych, prawnych oraz obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy i przepisów RODO
 • poznanie modelu biznesowego w oparciu o zarządzania procesowe jako wsparcie dla realizacji wizji, misji i celów organizacji
 • poznanie metod zarządzania opartych na komunikacji, budowaniu relacji, transparentności i ciągłym doskonaleniu

UWAGA: Wybierając CAŁY PROGRAM WIEDZA W PIGUŁCE - skorzystasz z 10 % rabatu na program i zaooszczędzisz 525,60 zł 

Termin szkolenia:

30-31.05.2020 r.

Program szkolenia: 

 1. Przyjęcie pracownika do pracy.
 2. Obowiązujące formy zatrudnienia.
 3. Czas pracy.
 4. Rozwiązanie stosunku pracy.
 5. Urlop wypoczynkowy.
 6. Wynagrodzenie ze stosunku pracy.
 7. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy.
 8. Odszkodowania, odprawy i inne należności pracownicze.
 9. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.
 10. Świadczenia chorobowe dla pracowników.
 11. Umowa zlecenie.
 12. Organizacja pracy w zespołach kadrowo-płacowych.

DODATKOWE INFORMACJE:

Usługa zwolniona z Vat dla szkoleń dofinansowanych w min. 70% ze środków publicznych lub unijnych (w tym z BUR)*
*W pozostałych przypadkach należy doliczyć 23% Vat. Wpłata jest również rezerwacją na szkolenie.

Dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw istnieje możliwość 80 % dofinansowania w ramach ogólnopolskiego projektu Akademia Menedżera. 

HARMONOGRAM KAŻDEGO DNIA:

9:00-10:30 – zajęcia 
10:45-12:15 – zajęcia 
13.00-14.30 – zajęcia 
14.45-16.15 – zajęcia

MIEJSCE SZKOLENIA:

Sala szkoleniowa w Hotelu Biały ul. Piotra Wysockiego 45 Wałbrzych 

 Uwaga: ilość miejsc ograniczona, grupa szkoleniowa liczy max. 16 osób, minimalna liczba osób na szkolenie - 8.

 Cena obejmuje:

 • Udział w 2-dniowych warsztatach prowadzonych przez PRAKTYKÓW.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Poczęstunek podczas przerwy kawowej / lunch.
 • Zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.