50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Pomorska Akademia Adaptacyjności

Koordynator ds. wdrażania
Sylwia Petryna
tel. 667 983 213
e-mail: biuro@petraconsulting.pl

www.pomorskaakademia.pl

Pomorska Akademia Adaptacyjności

„Pomorska Akademia Adaptacyjności” to projekt partnerski opracowany wspólnie przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz firmę Petra Consulting.

Jest to program szkoleniowo-doradczy prowadzony przy wykorzystaniu e-learningu i skierowany do grupy 180 osób (w tym 100 kobiet) zatrudnionych, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarach słabych strukturalnie, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy). 

Beneficjentami pomocy mogą być osoby zamieszkujące następujące gminy:

 •          Bobowo
 •          Borzytuchom
 •          Chojnice
 •          Czersk
 •          Człuchów
 •          Dzierzgoń
 •          Gardeja
 •          Gniew
 •          Koczała
 •          Kołczygłowy
 •          Konarzyny
 •          Kwidzyn
 •          Lichnowy
 •          Lubichowo
 •          Miastko
 •          Mikołajki Pomorskie
 •          Miłoradz
 •          Morzeszczyn
 •          Osieczna
 •          Ostaszewo
 •          Prabuty
 •          Przechlewo
 •          Ryjewo
 •          Rzeczenica
 •          Skórcz
 •          Smętowo Graniczne
 •          Stary Dzierzgoń
 •          Stary Targ
 •          Subkowy
 •          Trzebielino
 •          Tuchomie
 •          Zblewo

E-learningowa formuła projektu pozwala uczestnikom wziąć udział w całości projektu bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania lub pracy, godzenia obowiązków domowych itp.

Projekt jest realizowany jest w dwóch edycjach i najważniejsze działania to:
a/ Promocja i rekrutacja – I edycja V-IX.2010, II edycja X-XII.2010, w tym m.in.: publikacja ogłoszeń prasowych w gazetach regionalnych, publikacja informacji na stronach internetowych partnerów, rozmowy rekrutacyjne z beneficjentami.

b/ Opracowanie platformy do szkoleń e-learningowych, poradnictwa on-line i jej utrzymanie III'10-XI'11
Każdy z uczestników projektu dostanie własny login i hasło w celu logowania do systemu e-learningowego. Rejestracja użytkownika nastąpi na zajęciach komputerowych. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do systemu podzielonego na:

 • szkolenia z zakresu IT
 • szkolenia motywacyjne/rozwojowe/kompetencyjne

c/ Pomorska Akademia Adaptacyjności (PAA): szkolenia komputerowe – I edycja (VIII-XII.2010), II edycja (I-V.2011)
W każdej edycji będzie brało udział 90 osób. Wszystkie zajęcia komputerowe odbywać się będą po godzinach pracy (3 godz./dzień, 8 spotkań / grupę).Wszystkie kursy będą trwały po 48 h lekcyjnych. Proponowana tematyka kursów:

 • Kurs komputerowy I-go stopnia
 • Kurs komputerowy II-go stopnia
 • MS Word i MS Excel w pracy biurowej
 • Kurs z płatnika ZUS
 • Kurs księgowości informatycznej
 • Kurs kadry i płace

d/ PAA: treningi umiejętności i adaptacyjności – I edycja (VIII-XII.2010), II edycja (I-V.2011)
Każdy z uczestników będzie uczestniczył w następujących warsztatach wyjazdowych:

 • Trening psychologiczny (obejmujący analizę własnego zachowania i doświadczeń, motywację)-14h
 • Wypalenie zawodowe – co grozi współczesnym pracownikom?-7h
 • Metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych-7h.
 • IPD-własny plan kariery-14 h
 • Autoprezentacja - w sytuacjach zawodowych -14 h

W trakcie warsztatów wyjazdowych przewidziano dyżur doradców w ilości 10 godz./jeden wyjazd.

e/ Opracowanie/uzupełnienie materiałów do e-learningu zgodnie z IPD – I edycja (VIII.-IX.2010),II edycja (V.2011)
Na podstawie opracowanego IPD uczestników przygotowanych zostanie 8 zestawów kursów e-learningowych w I edycji i 4 zestawy w II edycji.Wśród kursów e-learningowych mogą znaleźć się np. archiwista, zarządzanie jakością, obsługa programów graficznych, księgowość itp. wg potrzeb uczestników.

f/ PAA: e-learning + poradnictwo on-line: I edycja (IX.-III.2011),II edycja (IV- XI.2011)
Każdy z uczestników będzie mógł wybrać min. 4, max 6 kursów e-learningowych. W pierwszej edycji powstanie 8 zestawów kursów e-learningowych. Uczestnicy będą mieli czas 5 miesięcy na przejście szkoleń e-learningowych (od X.2010 i analogicznie od VI.2011).
Dodatkowo od sierpnia 2010 w I edycji a od marca 2011 w II edycji uruchomione zostanie pośrednictwo zawodowe on-line.