50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Lubuska Akademia Adaptacyjności

Koordynator ds wdrażania
Sylwia Petryna
tel. 667 983 213
e-mail: biuro@petraconsulting.pl

Lubuska Akademia Adaptacyjności

„Lubuska Akademia Adaptacyjności” to projekt partnerski opracowany wspólnie przez Fundację i firmę Petra Consulting. Jest to program szkoleniowo doradczy prowadzony glównie w formie e-learningu i skierowany jest do grupy 180 osób (w tym 100 kobiet) zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, zamieszkujących województwo lubuskie i tam pracujących.

E-learningowa formuła projektu pozwala uczestnikom wziąć udział w całości projektu bez konieczności opuszczania miejsca zamieszkania lub pracy, godzenia obowiązków domowych itp.

Projekt jest realizowany przez Fundację Edukacji Europejskiej i firmę Petra Consulting w dwóch edycjach i najważniejsze działania to:

a/ Promocja i rekrutacja – I edycja II-IV.2010, II edycja X-XII.2010, w tym m.in.: publikacja ogłoszeń prasowych w gazetach regionalnych, publikacja informacji na stronach internetowych partnerów, rozmowy rekrutacyjne z beneficjentami.

b/ Opracowanie platformy do szkoleń e-learningowych, poradnictwa on-line i jej utrzymanie II\'10-XI\'11

Każdy z uczestników projektu dostanie własny login i hasło w celu logowania do systemu e-learningowego. Rejestracja użytkownika nastąpi na zajęciach komputerowych. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do systemu podzielonego na:

- szkolenia z zakresu IT

- szkolenia motywacyjne/rozwojowe/kompetencyjne

c/ Lubuska Akademia Adaptacyjności (LAA): szkolenia komputerowe – I edycja (V-IX.2010), II edycja (I-V.2011)

W każdej edycji będzie brało udział 90 osób. Wszystkie zajęcia komputerowe odbywać się będą po godzinach pracy (3 godz./dzień, 8 spotkań/grupę). Wszystkie kursy będą trwały po 48 h lekcyjnych. Proponowana tematyka kursów:

- Kurs komputerowy I-go stopnia

- Kurs komputerowy II-go stopnia

- MS Word i MS Excel w pracy biurowej

- Kurs z płatnika ZUS

- Kurs księgowości informatycznej

- Kurs kadry i płace

d/ LAA: treningi umiejętności i adaptacyjności – I edycja (V-IX.2010), II edycja (I-V.2011)

Każdy z uczestników będzie uczestniczył w następujących warsztatach wyjazdowych:

- Trening psychologiczny (obejmujący analizę własnego zachowania i doświadczeń, motywację)-14h

- Wypalenie zawodowe – co grozi współczesnym pracownikom?-7h

- Metody radzenia sobie w sytuacjach stresowych-7h.

- IPD-własny plan kariery-14h

e/ Opracowanie/uzupełnienie materiałów do e-learningu zgodnie z IPD – I edycja (VIII.-IX.2010), II edycja (V.2011)

Na podstawie opracowanego IPD uczestników przygotowanych zostanie 8 zestawów kursów e-learningowych w I edycji i 4 zestawy w II edycji.Wśród kursów e-learningowych mogą znaleźć się np. archiwista, zarządzanie jakością, obsługa programów graficznych, księgowość itp. wg potrzeb uczestników.

f/ LAA: e-learning + poradnictwo on-line: I edycja (VIII.-II.2011), II edycja (III- X.2011)

Każdy z uczestników będzie mógł wybrać min. 4, max 6 kursów e-learningowych. W pierwszej edycji powstanie 8 zestawów kursów e-learningowych. Uczestnicy będą mieli czas 5 miesięcy na przejście szkoleń e-learningowych (od X.2010 i analogicznie od VI.2011).

Dodatkowo od sierpnia 2010 w I edycji a od marca 2011 w II edycji uruchomione zostanie poradnictwo zawodowe on-line.