50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno - promocyjna

Strona projektu:

www.pracujacemamy.pl

www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno - promocyjna

„www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno - promocyjna”  to projekt partnerski opracowany przez Fundację Edukacji Europejskiej i firmę Petra Consulting w Wałbrzychu. Związany jest z upowszechnianiem i promocją alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy, skierowany do kobiet chcących skutecznie łączyć obowiązki rodzinne i zawodowe. W ramach projektu powstanie portal promocyjno - informacyjny pn.www.pracujacemamy.pl (portal ruszył od marca 2010 r.)

Najważniejsze działania w ramach projektu to: 

A. Prace nad portalem internetowym, uruchomienie portalu (XII.2009-XI.2010)
Jest to pierwszy etap realizacji projektu. Prace zostaną podzielona na 3 części:

a)    Prace koncepcyjne nad portalem i treścią merytoryczną

b)    Projekt graficzny i wykonanie portalu

c)    Uzupełnienie portalu treściami merytorycznymi

Etap ten zakłada uruchomienie w sieci portalu internetowego, którego myślą przewodnią będzie wskazanie możliwości podjęcia alternatywnej pracy zarobkowej, pomocy w powrocie do pracy, pomoc w zdobywaniu pierwszej pracy oraz informowanie o możliwościach edukacyjnych kobiet. Portal będzie zawierał również praktyczne rady, jak pogodzić wychowanie dziecka i rozwój zawodowy – bo przecież praca nie musi oznaczać nieobecności matki przez 8 godzin – elastyczne formy zatrudnienia. Portal będzie opisywał różne formy zarobkowania m.in. telepracę, pracę w niepełnym wymiarze godzin, pracę rotacyjną, jak również wolontariat i staże dla tych kobiet, które nie mają doświadczenia zawodowego. Aby mieć dostęp do pełnych zasobów portalu osoba zainteresowana projektem będzie musiała się zalogować – da to Wnioskodawcy informacje o grupach osób zainteresowanych projektem. Dzięki logowaniu subskrybent będzie miała możliwość skorzystania również z e-booków – elektronicznych publikacji dotyczących problematyki elastycznych i alternatywnych form zatrudnienia – każda z publikacji będzie omawiała inny problem w kontekście prawnym, społecznym, ekonomicznym. E-booki będą również zawierały najnowsze informacja z zakresu pozyskiwania i świadczenia pracy w formie opisanej w projekcie.

B. Promocja projektu (XII.2009-XI.2010)

Promocja projektu będzie odbywać się kilkoma kanałami:

a)    Internet – informacja o projekcie w dolnośląskich serwisach internetowych oraz podlinkowanie do stron partnerów oraz innych organizacji zainteresowanych projektem, informacje na forach internetowych, pozycjonowanie portalu w wyszukiwarkach.

b)    Prasa dolnośląska – ogłoszenia o projekcie i jego celach.

c)    Plakaty, ulotki, inne gadżety dostarczane do organizacji zajmujących się sprawami kobiet:MOPS-ów,PUP-ów, instytucji rynku pracy i działających na rzecz zasobów ludzkich, potencjalnych pracodawców wraz z zaproszeniem do uczestnictwa.

C. Przeprowadzenie cyklu konferencji (I.2010-X.2010)

Przeprowadzonych zostanie 12 konferencji podczas trwania całego projektu. Pierwsza przeprowadzona zostanie w II połowie stycznia, ostatnia w I połowie października. Konferencja zostanie  podzielona na 5 bloków tematycznych:

a)    Internetowa platforma źródłem informacji.

b)    Dobre Praktyki – to blok promujący aktywność zawodową kobiet, również matek, które osiągnęły sukces zawodowy i osobisty, poświęcony kobietom (również osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym) którym udało się zaistnieć na rynku pracy dzięki elastycznym formom zatrudnienia/samozatrudnienia.

c)    Prawo – aspekt prawny zagadnienia – korzyści dla potencjalnych pracodawców chcących wprowadzić elastyczne i alternatywne formy zatrudnienia. Dodatkowym elementem będzie przeciwdziałanie dyskryminacji przyszłych i obecnych matek na rynku pracy (w aspekcie prawnym: jak mogą z tym walczyć? jakie instytucje mogą im pomóc?).

d)    Praca – blok dotyczący wzrostu samoświadomości koiet na rynku pracy.W jaki sposób zaplanować swoją karierę? Podejmiemy tutaj dyskusję w celu obalenia stwierdzeń:„Kobieto! rodzina jest końcem Twojej kariery zawodowej\", „bez doświadczenia nie zrobisz kariery”, „mężczyzna nie może zajmować się domem”.

e)    Niezależność– przedstawimy sposoby uzyskania niezależności materialnej kobiet oraz alternatywne źródła dochodu.

Konferencje będą realizowane w 12 różnych miastach województwa dolnośląskiego, w celu umożliwienia uczestnictwa w nich, możliwie największej liczbie zainteresowanych osób, w tym: Jelenia Gór, Kłodzko, Wałbrzych, Legnica, Jawor, Świdnica, Bolesławiec, Wrocław, Polanica Zdrój, Oleśnica, Polkowice i Złotoryja. Konferencje będa realizowane we współpracy z lokalnymi NGO-sami zajmującymi się problematyką rynku pracy i równości praw oraz będą rozpoczynały się w godzinach dopołudniowych.