50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

Osoby do kontaktu:

Doradca Biznesowy
Mariola Kruszyńska
tel. 601 262 004
e-mail: mariola@fee.pl

Doradca Biznesowy
Sylwia Petryna
tel. 507 057 730
e-mail: sylwia@petraconsulting.pl

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

To kolejny projekt wpierający aktywność zawodową kobiet realizowany w partnerstwie dwóch podmiotów: Petra Consulting i Fundacji Edukacji Europejskiej. Projekt dostał difinansowane, a jego realizacja rozpocznie się 2 stycznia 2012 roku.

Głównym celem projektu jest utworzenie co najmniej 40 nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety z Dolnego Śląska. 
Projekt skierowany jest dla osób zarówno pracujących (20 uczestniczek) jak i nie pracujących (30 uczestniczek), ale nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Projekt „Biznesłomenki z Dolnego Śląska” skierowany jest do kobiet zamieszkujących, posiadających miejsce zamieszkania (w rozumieniu K.C.) na terenie następujących powiatów województwa dolnośląskiego:

 • milickiego,
 • legnickiego,
 • bolesławieckiego,
 • kamiennogórskiego,
 • wołowskiego,
 • strzelińskiego,
 • polkowickiego,
 • lwóweckiego,
 • górowskiego,
 • jaworskiego,
 • lubańskiego,
 • lwóweckiego
 • złotoryjskiego,
 • dzierżoniowskiego,
 • kłodzkiego,
 • ząbkowickiego,

m.in. powracających lub wchodzących na rynek pracy po raz pierwszy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka i mających zamiar rozpocząć prowadzenie własnej działalności (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą) i zarejestrować ją na terenie woj. dolnośląskiego.


REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu realizowana będzie w ramach 2 etapów i rozpocznie się z dniem 2 stycznia 2012 roku.

I. ETAP: Rekrutacja wstępna
W ramach której nastąpi przyjmowanie kwestionariusza osobowego, składanego na adres bizneslomenki@fee.pl lub drogą pocztową do biura projektu

Po utworzeniu bazy nastąpi kontakt telefoniczny/listowny/mailowy ze wszystkimi zainteresowanymi i zostaną podane informacje o przyjęciu/nieprzyjęciu do projektu w zależności od spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu do programu.

II ETAP: Rekrutacja docelowa, prace Komisji Oceniającej oraz przygotowanie merytoryczne szkoleń dla zakwalifikowanych osób
1.Rozmowa kwalifikacyjna: omawianie formularza „Mój pomysł na biznes”, rozmowa z doradcą oraz wypełnianie kwestionariuszy. Rozmowa ma na celu m.in. weryfikację predyspozycji do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej potencjalnych uczestników projektu.

2.Prace Komisji Rekrutacyjnej (posiadającej doświadczenie w biznesie + doradca) - ocena pomysłów wg zasad określonych w Regulaminie Rekrutacji, analiza kwestionariuszy (zgodnie z arkuszem oceny) oraz rozmów kwalifikacyjnych.

3.Ogłoszenie pod koniec stycznia/ z początkiem lutego 2012 listy 50 osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowej.
  
Ze względu na duże zainteresowanie projektem dokumentacja rekrutacyjna zostanie zamieszczona na stronie www.fee.pl oraz www.petraconsulting.pl już po 15 listopada 2011 roku.

HARMONOGRAM PROJEKTU

Zadanie 1 rekrutacja  styczeń – luty 2012

Zadanie 2 szkolenia i doradztwo marzec – kwiecień 2012

a)      szkolenia z zakresu tworzenia biznes planu 5 dni po 8 godzin w trakcie, których zapewniona będzie opieka nad dziećmi, uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe oraz wyżywienie

b)      doradztwo biznesowe w trakcie całego okresu realizacji zadania 2

c)      możliwość skorzystania z bezpłatnych kursów e-learningowych na platformie  m.in.:

 • Własna Firma - Dlaczego nie? Część pierwsza
 • Własna Firma - Dlaczego nie? Część druga
 • Ewidencja prowadzenia działalności w Polsce. Książka Przychodów i Rozchodów
 • Pełna księgowość - podstawy
 • Biznes Plan - podstawa ubiegania się o fundusze
 • Kadry i płace - wybrane zagadnienia

Zadanie 3 udzielenie wsparcia finansowego i doradczego: maj 2012 – czerwiec 2013

a)      przyznanie dotacji inwestycyjnej do 40.000 zł dla co najmniej 40 uczestniczek programu szkoleniowego

b)      przyznanie wparcia pomostowego podstawowego oraz przedłużonego w wysokości do 1317 zł miesięcznie w okresie do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Dla pań, które nie otrzymają dotacji zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania wsparty możliwością skorzystania z dodatkowych szkoleń e-learningowych będących w bazie Petra Consulting, m.in.

 • Ewaluacja i monitoring projektów
 • Jak sprawnie poprowadzić rekrutację?
 • Archiwista zakładowy
 • Specjalista ds. obsługi szkoleń
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009
 • Zarządzanie reklamacjami zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 9004:2009, PN ISO 10002:2006
 • Nowy zawód - projektant wnętrz. Podstawy
 • Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Sztuka prowadzenia NEGOCJACJI
 • Zarządzanie personelem ***Życie pracownika***
 • Typy osobowości człowieka - zarządzać i być zarządzanym
 • Zostań wizażystką! - Analiza kolorystyczna - magia barw
 • KAIZEN a doskonalenie zarządzania firmą
 • Porównanie metod zarządzania projektami w oparciu o metodologię Prince2 i PMBOK
 • Doradztwo finansowe - Pomysł na nowy zawód?
 • Aktywna sprzedaż
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z projektu.