50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej

Osoby do kontaktu:

Doradca zawodowy / Rekruter
Aleksandra Skibińska
tel. 507 057 730
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: 
aleksandra@petraconsulting.pl

Doradca zawodowy / Coach / Edukator
Sylwia Petryna
tel. 727 000 096
tel./fax 74 664 79 59
e-mail: sylwia@petraconsulting.pl

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozpoczęcie rekrutacji: 1.02.2017 - rekrutacja do projektu zakończona

Okres realizacji projektu: luty 2017 – lipiec 2018 (18 miesięcy)

Źródło finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW

Miejsce realizacji: Wałbrzych i powiat wałbrzyski, świdnicki, kamiennogórski, kłodzki.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesie kwalifikacji w zakresie umiejętności zawodowych poprzez zorganizowanie pozaszkolnych form kształcenia zgodnie z oczekiwaniami pracodawców Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz dostosowanie ich do potrzeb regionu i lokalnego rynku pracy.

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu są osoby:

  • w wieku 18+,
  • o niskich kwalifikacjach zawodowych, posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO) – poziom wykształcenia ponadgimnazjalnego,
  • pracujące/ niepracujące,
  • zamieszkujące obszar dolnego śląska, które są objęte mechanizmem ZIT AW. 

Łącznie projektem objetych zostanie 130 osób [K 71, M 59].

Najważniejsze elementy harmonogramu projektu

Zadanie 1 – Promocja projektu i rekrutacja uczestników  - od II  2017 - do wyczerpania miejsc

Zadanie 2 – Doradztwo – diagnoza  UP  – III- V 2017 i od  IX -XI  2017

Indywidualna analiza predyspozycji zawodowych oraz spotkania ind. z edukatorem/coachem.

Zadanie 3 – Szkolenia  zawodowe  UP – IV 2017- do II  kwartał 2018

Organizacja szkoleń odwyższających kompetencje zawodowe.

W poniższych załącznikach prezentujemy aktualny harmonogram wsparcia w ramach zadania.

Zadanie 4 – Egzaminy – VI 2017- III kwartał  2018

Organizacja egzaminów weryfikującc zdobyte kompetencje.

Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne - rekrutacja rusza od 1 lutego 2017 r.

 

Piszą o nas:
- naszbiznes24.pl
- dolnoslascypracodawcy.pl

--------------------------------------------------------------------------------
Ogłoszenia o zamówieniu

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 01/WZAW/2018

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 07/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

Uwaga!!!

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmianie uległ zapis w Załączniku nr 4d: Opis przedmiotu zamówienia dla Części IV
Cześć IV. Kurs „Uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie eksploatacji” - omyłka pisarska, podana liczba godzin dotyczy godzin teoretycznych, nie zaś praktycznych.

W związku z powyższym wydłużono termin składania ofert, który upływa 14.12.2017 r., godz. 14.00. Natomiast termin otwarcia ofert: 14.12.2017 o godz. 14.30.
Poniżej dokumentacja z załączonymi zmianami.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 06/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 05/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 04/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 03/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

Zamówienie nie zostało rostrzygnięte.

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 02/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>

Nie podpisano umowy z wykonawcą.

na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ zamówienie nr 01/WZAW/2017

Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zapytanie ofertowe prowadzone jest wg Zasady Konkurencyjności.

pobierz pliki >>>

zawiadomienie o wyborze oferty >>>