50 mln

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Dolnośląskie Liceum E-learningowe

Koordynator projektu
Mariola Kruszyńska
tel. 601262004
e-mail: mariola@fee.pl

Dolnośląskie Liceum E-learningowe

Jesteśmy częścią UE, obowiązują nas postanowienia przyjęte np. w programie Komisji Europejskiej dotyczącym integracji technologii informacyjnych w nauczaniu. Obecność elektronicznych form komunikacji stała się na tyle powszechna, że można odnieść wrażenie, że wszystkie szkoły zajmują się edukacją na odległość. Ale jest to wrażenie błędne gdyż kształcenie e-learningowe ogranicza się do uczelni wyższych.

Liceum e-lerningowe to inicjatywa Petra Consulting realizowana przy współpracy Wałbrzyskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz niezwykle aktywnej w regionie Fundacji Edukacji Europejskiej.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie innowacyjnej formy kształcenia z wykorzystaniem e-lerningu oraz kompleksowe przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z zakresu liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum. W projekcie weźmie udział 100 osób - mieszkańców powiatu wałbrzyskiego w okresie od X.2010 do I.2012.

Projekt zaplanono do realizacji na okres od VIII.2010 do IV.2013 i podzielono na 8 etapów. Poniżej przedstawiono najważniejsze działania w ramach projektu:

Zadanie 1. - Konferencja wdrożeniowa (IX.2010)
Konferencja promuje wykorzystanie e-lerningu w nauczaniu dorosłych.Główna tematyka konferencji wzbogacona będzie wykładem doradcy zawodowego (wykład wzbogacony prezentacją n/t korelacji rynku pracy z kwalifikacjami,kompetencjami i umiejętnościami poszukiwanych pracowników) oraz psychologa (wykład n/t dyskryminacji kobiet w miejscach pracy).

Zadanie 2.Utworzenie/instalacja/nadzór nad platformą e-learningowej (IX.2010-IV.2013) 
Każdy z uczniów projektu dostanie własny login i hasło w celu logowania do systemu. Po zalogowaniu użytkownik będzie miał dostęp do systemu podzielonego na moduły lekcyjne zgodnie z realizowanym tokiem nauki - liceum ogólnokształcące. Aby „zaliczyć semestr" uczestnik będzie musiał rozwiązać test sprawdzający przyswojenie wiedzy.

Zadanie 3. Szkolenia związane z wdrożeniem platformy e-learningowej (IX-X.2010)
Szkolenie dla 22 nauczycieli z zakresu samodzielnego konfigurowania i zarządzania lekcjami, a także dodawania gotowych kursów do systemu, w tym elementów graficznych.

Zadanie 4. Rekrutacja uczniów na eksternistyczne LO (IX.2010 - I.2013)
Osoby przyjęte do projektu przejdą jednodniowy instruktaż w zakresie obsługi platformy.

Zadanie 5. Kompleksowe przygotowanie do egzaminów eksternistycznych LO (X.2010-III.2013)Opracowane zostanie 11 pakietów narzędzi dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych do kształcenia na odległość. Zadaniem nauczyciela będzie opieka nad lekcjami i całym procesem dydaktycznym (dyżury) z egzekwowaniem zdawalności testów e-learningowych niezbędnych do zaliczenia danego obszaru tematycznego.

Zadanie 6. Złożenie dokumentów na egzamin eksternistyczny w OKE oraz przeprowadzenie egzaminu (II.2012 - II.2013)
W ramach projektu przewidziano zgłoszenie wszystkich uczestników projektu do egzaminu  w OKE (opiekun zapewni pomoc w skompletowaniu i wypełnieniu zgłoszeń) wraz z zapłaceniem za egzaminy.