36 mln

> aktualnie realizowane

Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozpoczęcie rekrutacji: 1.02.2017 Okres realizacji projektu: luty 2017 – lipiec 2018 (18 miesięcy) Źródło finansowania:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałania 10.4.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT...

więcej

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

To już II edycja projektu Biznesłomenki z Dolnego Śląska. Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej u 50 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Do projektu przyjmowane będą kobiety spełniające kryterium wyboru oraz zamieszkujące na...

więcej

> zrealizowane/zakończone/pozostałe

Aktywny Biznes

Okres realizacji projektu: wrzesień 2016r.– sierpień 2018r. DLA KOGO: W projekcie może wziąć udział 100 osób spełniających łącznie niżej wymienione kryteria:...

więcej

Energia Społeczna

Celem projektu „Energia Społeczna” było wzrost poziomu usług Podmiotów Integracji woj. śląskiego działających na obszarze o najwyższych wskaźnikach wykluczenia społecznego...

więcej

Biznesłomenki z Dolnego Śląska

To kolejny projekt wpierający aktywność zawodową kobiet realizowany w partnerstwie dwóch podmiotów: Petra Consulting i Fundacji Edukacji Europejskiej. Projekt dostał difinansowane,...

więcej

Lokalna Inicjatywa Kobieca Kobiety...

Główne cele projektu to zwiększenie udziału kobiet w życiu publicznym i ich wpływu na to, co dzieje się w ich lokalnym środowisku. Udział w projekcie pomoże również paniom w...

więcej

Dolnośląskie Liceum E-learningowe

Jesteśmy częścią UE, obowiązują nas postanowienia przyjęte np. w programie Komisji Europejskiej dotyczącym integracji technologii informacyjnych w nauczaniu. Obecność elektronicznych form...

więcej

Pomorska Akademia Adaptacyjności

„Pomorska Akademia Adaptacyjności” to projekt partnerski opracowany wspólnie przez Fundację Edukacji Europejskiej oraz firmę Petra Consulting. Jest to program...

więcej

Lubuska Akademia Adaptacyjności

„Lubuska Akademia Adaptacyjności” to projekt partnerski opracowany wspólnie przez Fundację i firmę Petra Consulting. Jest to program szkoleniowo doradczy prowadzony...

więcej

www.pracujacemamy.pl - kampania...

„www.pracujacemamy.pl - kampania informacyjno - promocyjna”  to projekt partnerski opracowany przez Fundację Edukacji Europejskiej i firmę Petra Consulting w Wałbrzychu. Związany...

więcej