15 lat

Specjalista ds. projektów unijnych

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zapraszamy złożenia oferty w obszarze zarządzania projektami w obszarze: Specjalista ds. projektów unijnych Szukamy osób ambitnych, samodzielnych i odpowiedzialnych. Jeżeli jesteś...

więcej

Analityk finansowy

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zapraszamy do współpracy analityków finansowych zainteresowanych współpracą przy sporządzaniu: analiz finansowych, studiów wykonalności, biznes planów do...

więcej

Trener szkoleń biznesowych

W związku z dynamicznym rozwojem firmy podejmiemy współpracę z TRENERAMI SZKOLEŃ BIZNESOWYCH (Nr ref. TSB/2016). Nabór prowadzony jest w trybie ciagłym.

więcej

Coach

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zatrudnimy COACHÓW (Nr ref. CA/2014). Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

więcej

Specjalista ds. projektów unijnych

W związku z dynamicznym rozwojem firmy zapraszamy złożenia oferty w obszarze zarządzania projektami w obszarze

 • Specjalista ds. projektów unijnych

Szukamy osób ambitnych, samodzielnych i odpowiedzialnych. Jeżeli jesteś osobą zorientowaną na rozwiązania a nie szukanie problemów - zapraszamy do naszego zespołu.

Wymagania:

 • Minimum rok doświadczenia zawodowego w wybranym obszarze, udokumentowanego referencjami (np. na stanowisku asystenta projektu, specjalisty ds. ewaluacji i monitoringu, specjalisty ds. rozliczeń, rekrutera)
 • Samodzielność w przygotowywaniu dokumentacji
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność uczenia
 • Terminowość i profesjonalizm w działaniu
 • Silne nastawianie zadaniowe
 • Wykształcenie co najmniej średnie, preferowane ekonomia, finanse
 • Wysoka kultura osobista, wysokie umiejętności interpersonalne i komunikacyjne
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność pracy on-line

Ogólny zakres obowiązków:

 1. pozyskiwanie funduszy unijnych (POWER, POIG, RPO, itp.) - współpraca z zespołem przy pisaniu projektów
 2. obsługa klientów Petra Consulting w związku z realizacją umów, w tym klientów na opracowywanie wniosków i projektów
 3. opracowanie analiz i niezbędnych dokumentów do składania wniosków
 4. prowadzenie harmonogramów konkursów
 5. poszukiwanie zapytań ofertowych / przetargów
 6. terminowe przygotowywanie dokumentacji pod zapytania ofertowe / przetargi
 7. samodzielnie realizowanie zadań 

Zakres obowiązków w ramach koordynowanych projektów

 1. pozyskiwanie uczestników projektu - kontakt bezpośredni, organizacja spotkań, konferencji, itp.
 2. prowadzenie dokumentacji projektowej i obsługa Beneficjentów projektu
 3. sprawdzanie zgodności realizacji zadań z harmonogramem,
 4. w sytuacji braku możliwości dotrzymania harmonogramu - dokonywanie w ustalonym trybie uzgodnień z Kierownikiem jednostki,
 5. terminowe i zgodne z umową i regułami programu operacyjnego przygotowanie sprawozdań merytorycznych z realizacji projektu,
 6. kontakt z opiekunem projektu w celu prawidłowego rozliczenia projektu,
 7. nadzór nad przygotowaniem sprawozdań finansowych,
 8. informowanie kierownika jednostki, w której jest realizowany projekt, o nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na dalszy jego przebieg.
 9. dokonywanie rozeznania rynku lub uruchamianie odpowiednich procedur przetargowych w przypadku dokonywania zakupów produktów lub usług – w tym prowadzenie wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 10. opisywanie faktur i innych dowodów księgowych w powiązaniu z harmonogramem projektu,
 11. terminowe i zgodne z umową i regułami programu operacyjnego przygotowanie sprawozdań finansowych z realizacji projektu.

 

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji (ponad 14 lat na rynku).
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń powiązany z zakresem obowiązków.
 • Udział w ciekawych projektach - w tym obecnie realizowanych przez Petra Consulting.
 • Udział w certyfikowanych szkoleniach.

Chętnych prosimy o przesyłanie swoich CV zawierających informacje dotyczące pracy w projektach na adres biuro@petraconsulting.pl