36 mln

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą ludzie z pasją. To specjaliści, którzy doskonalili swoje kompetencje i pogłębiali znajomość różnych sektorów w ciągu długoletniej współpracy przy kompleksowych projektach. Dzięki połączeniu umiejętności i ciekawych nowatorskich pomysłów potrafimy maksymalnie wykorzystać nasz potencjał. Projekty, które tworzymy są efektem współdziałania i synergii, dzięki czemu powstają oryginalne pomysły, niezwykle dbające o każdy szczegół.

Aleksandra Skibińska

Aleksandra Skibińska

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy, trenerka, doradca

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Marketing oraz Studiów Podyplomowych z zakresu: Pedagogiczny kurs kwalifikacyjny na Wydziale Nauk Społecznych i Zdrowia. Ukończyła Studium Umiejętności Psychospołecznych (przygotowujący m.in. do prowadzenia treningów, szkoleń). Aktualnie kończy studia w obszarze doradztwa zawodowego. Posiada uprawnienia do prowadzenia badań kompetencji Obrazkowym Testem Zawodów Martina Achtnicha. Od 2015 roku związana z Petra Consulting na stanowisku specjalista ds. pozyskiwania funduszy, trener/doradca. Jako konsultant uczestniczy we wdrożeniu filozofii Kaizen, oraz podstawowych narzędzi Lean Office w firmach usługowych. Ma wieloletnią praktykę jako Audytor, w kontrolowaniu i wdrażaniu zmian w wizualizacji jak również w obszarze marketingu. Pasjonatka i wizjonerka praktycznych rozwiązań. Wiele jej ulepszeń zostało wdrożonych w życie. Wyznaje dokrynę małych kroków w kierunku samodoskonalenia. Nie boi się wyzwań - jest osobą otwartą i zaangażowana. Jej pasją są ludzie, góry i fotografia. Jest zwolenniczką stwierdzenia „Jeśli czegoś chcesz znajdziesz sposób, jeśli czegoś nie chcesz znajdziesz powód”.

Jako trener Petra Consulting, realizuje szkolenia:

 • z kompetencji miękkich: asertywność, autoprezentacja, komunikacja
 • aktywne metody poszukiwania pracy
 • standaryzacja w obsłudze klienta
 • Lean Office, Kaizen

Sylwia Petryna

Sylwia Petryna

Dyrektor Zarządzający Petra Consulting

Doświadczony trener biznesowy i praktyk zarządzania projektami (m.in. Certyfikat Prince2 Practitioner). Jest mediatorem w sprawach sądowych oraz pozasądowych (specjalizacja: mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze). Z powodzeniem łączy umiejętności miękkie (jest akredytowanym coachem ICF - w trakcie PCC) oraz twarde (związane z inwestycjami). Absolwentka Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej. Ekspert w ramach RPO w latach 2007-2013, ekspert w ramach Osi priorytetowej II „E-Administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, RPO Województwa Dolnośląskiego i Śląskiego (dziedziny: Innowacje i transfer technologii w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne w przedsiębiorstwach, Technologie informacyjno-komunikacyjne), POWER w nowej perspektywie unijnej. Praktyk z dziedziny funduszy europejskich, jest autorem wielu projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć w ramach RPO, PO IG, POIŚ, PROW, POKL, FIO, Fundusze Norweskie, Granty, biznes planów finansowanych z kredytów bankowych.

Autorka modelu kompetencji trenerskich PETRA. Zrealizowała ponad 9000 godzin szkoleniowych i ponad 2000 godzin coachingowych. W latach 2004 – 2015 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 30 mln PLN. Od wielu lat zajmuje się rozwojem pracodawców i pracowników. Jest Praktykiem Kaizen. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • coaching
 • sprzedaż
 • zarządzanie projektami
 • pozyskiwanie funduszy
 • Lean Office, Kaizen
 • przedsiębiorczość

Robert Siwek

Robert Siwek

Szef Działu Graficznego

Od kilku lat związany z grafiką komputerową, marketingiem i reklamą. Z wykształcenia plastyk i specjalista ds. reklamy. Ukończył wiele szkoleń związanych z grafiką komputerową. Jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów graficznych. Specjalizuje się w opracowywaniu wizerunku firm, w szczególności jego pasja ukierunkowana jest na tworzenie logo, symboli i plastycznych przekazów graficznych. Od początku współpracy dba o wizerunek graficzny naszej firmy. Zdobył kompetencje Menadżera Projektów IT. Posiada 5 letnie doświadczenie w koordynowaniu projektów realizowanych przez Petra Consulting - zwłasza w obszarze wykorzystania narzędzi IT (portale internetowe, platformy e-learningowe, e-usługi itp.).

Zarządza marką naszej firmy Petra Creator

Mariola Kruszyńska

Mariola Kruszyńska

Doradca, ekspertka, trenerka Petra Consulting

Doświadczony trener i doradca z zakresu przedsiębiorczości oraz ekonomii społecznej. Jest mediatorem w sprawach sądowych oraz pozasądowych (specjalizacja: mediacje cywilne, gospodarcze, pracownicze). W 2001 roku ukończyła studia ekonomiczne na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w 1996 roku w dziale księgowości. Posiada także siedmioletnią praktykę pełniąc funkcję Dyrektora finansowego w wałbrzyskiej spółce z o.o. z branży teleinformatycznej. Od 2004 roku zarządza organizacją pozarządową oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W wolnym czasie tworzy analizy finansowe, studia wykonalności oraz strategie rozwojowe. Bardzo bogate doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych, innowacyjnych oraz związanych z opieką żłobkową i przedszkolną. Od kilku lat ciągle poszerza swoją wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach doskonalących. Jej konikiem zawodowym są finanse publiczne stąd też ukończone studia podyplomowe z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Kontroli zarządczej i audytu w sektorze publicznym. W życiu zawodowym kieruje się przede wszystkim profesjonalizmem. W latach 2004 – 2013 pozyskała dla firm, organizacji i instytucji środki z Unii Europejskiej na kwotę ponad 37 mln PLN oraz zarządzała projektami, na łączną kwotę ponad 50 mln PLN. Jest Praktykiem Kaizen oraz metodykiem zarządzania PRINCE2. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • zarządzanie projektami
 • pozyskiwanie funduszy
 • przedsiębiorczość
 • narzędzia Lean Office
 • filozofia Kaizen

Artur Płonka

Artur Płonka

Trener Petra Consulting

Ekspert w zakresie sprzedaży i negocjacji. Trener z 20 - letnim doświadczeniem zawodowym. Coach sprzedaży. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat zdobywał szerokie kompetencje zawodowe w zakresie sprzedaży, zarządzania oraz negocjacji. Od 2000 roku specjalizuje się w szkoleniach związanych zarówno z procesami sprzedażowymi jak i zarządczymi. Twórca autorskiego szkolenia: „Nie przynoś domu do pracy, czyli jak budować relację w domu i rodzinie, aby ich negatywne skutki, nie przenosiły się na postawę i wydajność w pracy oraz dawały wewnętrzne zadowolenie i spokój”. Z wieloma klientami współpracuje kompleksowo prowadząc procesy restrukturyzacji firm w zakresie zarządzania sprzedażą jak również organizacji działów handlowych. Prowadzi praktyczne warsztaty podczas których wykorzystuje sprawdzone narzędzia i techniki sprzedażowe. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • sprzedaż, obsługa klienta

Katarzyna Jaszewska

Katarzyna Jaszewska

Trenerka, coach Petra Consulting

Posiada 11 letnim doświadczenie – ponad 5000 godzin szkoleniowych i 5000 godzin pracy terapeutycznej. Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener PTP, mediator. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autorka wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie” „Zero obojętności ZOSiA”, „Razem w szkole”. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i instytucji w sektorze publicznym. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich głównie z coachingu, komunikacji, obsługi klienta, zarządzania personelem, radzenia sobie ze stresem, zarządzania konfliktem. Prowadzi  działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie. Obecnie współtworzy i zarządza Europejską Fundacją Inicjatyw Psychospołecznych Pro salute. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • coaching

Marzena Olszewska

Marzena Olszewska

Trenerka Petra Consulting

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe z Arteterapii w Polskim Instytucie  Ericksonowskim w Łodzi, Kurs Arteterapii I i II stopnia metodą KORART, seminarium w metodzie psychodramy według Moreno organizowany przez Polski Instytut Psychodramy w Krakowie, warsztaty Kompetencje plastyczne nauczyciela i terapeuty zajęciowego w Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno-Pedagogicznej ANIMA we Wrocławiu.  Brała udział w licznych treningach aktorskich, happeningach, przedstawieniach i konkursach jako aktor amator w Teatrze  Niezależnym Freeday w Krakowie. Prowadziła zajęcia teatralne z dziećmi ze szkoły podstawowej oraz zajęcia integracyjno-artystyczne dla dzieci w ramach projektu wymiany międzykulturowej Brave Kids. Zajmuje się animacją i arteterapią rozwojową dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie dramą stosowaną, psychodramą, plastykoterapią oraz biblioterapią. Jest wykładawcą z arteterapii na Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu. Jako trener Petra Consulting, realizuje szkolenia:

 • z kompetencji miękkich
 • ARTE – zabawy dla przedszkolaków - warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z zabaw arteterapeutycznych

Filip Żurakowski

Filip Żurakowski

Trener, doradca Petra Consulting

Trener biznesu o dużym doświadczeniu i dorobku. Tajniki zawodu trenera poznawał ucząc się nie tylko od trenerów polskich, lecz także francuskich, hiszpańskich i brytyjskich. Szkolił m.in. pracowników takich firm, jak Grupa ATLAS, Marsan, Sewera, CMB, Nomi, Bimat, Intertop, Górażdże Cement, Impel, Stolgraf, Polskie Hurtownie Budowlane, Polskie Składy Budowlane, Merkury, Teta, Koelner.

Jest ekspertem w zakresie najnowszych technik zarządzania firmą. Propaguje takie koncepcje i metody jak empowerment, reawakening, kaizen. Prowadząc treningi i warsztaty sprzedażowe specjalizuje się w sprzedaży synergistycznej. Szkoląc sprzedawców sklepów, salonów sprzedaży, marketów, hurtowni, sieci sprzedażowych  - kładzie nacisk  na partnerstwo i budowanie trwałych relacji z klientem  oraz stosowania zasady „ssanie zamiast nacisku”.

Filip Żurakowski jest autorem wielu książek na temat zarządzania firmą, przedsiębiorczości i rozwoju osobistego. Z okazji promocji swoich książek występował wielokrotne w telewizji (TVP program I, TVP program II, TV Biznes) oraz w radiu (Polskie Radio Warszawa- różne programy, Radio Szczecin). Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • sprzedaż
 • przedsiębiorczość

Piotr Piotrowski

Piotr Piotrowski

Trener, coach Petra Consulting

Posiada 11 letnie doświadczenie – ponad 6000 godzin szkoleniowych i ok. 6000 godzin pracy terapeutycznej. Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, rekomendowany trener PTP. Praktykę szkoleniową i psychoterapeutyczną prowadzi od 2005. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz sekcji trenerskiej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Autor wielu programów psychoedukacyjnych dla szkół o zasięgu ogólnopolskim: „Bezpieczne dorastanie" „Zero obojętności ZOSIA", „Razem w szkole". Członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od wielu lat prowadzi działalność społeczną na rzecz osób chorych i wykluczonych społecznie, obecnie współtworzy i jest dyrektorem świdnickiego oddziału Europejskiej Fundacji Inicjatyw Psychospołecznych Pro Salute. Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • coaching

Agnieszka Żak

Mediator stały, trenerka Petra Consulting

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Prawa, doświadczony mediator stały sądowy z dziesięcioletnim stażem głównie w mediacjach rodzinnych oraz wieloletni trener (biznesowy, umiejętności miękkich). Od 2009 roku zarządza organizacją pozarządową, prowadzi kancelarię prawniczo-mediacyjną oraz jest współtwórcą Specjalistycznej Poradni Rodzinnej. Na co dzień pracuje również z osobami dotkniętymi przemocą, jako członek Zespołu Interdyscyplinarnego. Ekspert i doradca w wielu projektach związanych zarówno z pomocą dla organizacji pozarządowych oraz z szeroko rozumianym wsparciem społecznym dla rodzin. Wieloletni wykładowca na wielu dolnośląskich Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W wolnym czasie poszerza swoją wiedzę poprzez szkolenia i staże z różnych dziedzin (mentoring, Terapia Gestalt) tworzy grupy wsparcia dla kobiet. W naszym Regionalnym Ośrodku Mediacyjnym prowadzi mediacje:

 • rodzinne
 • cywilne
 • gospodarcze

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (asertywność, komunikacja, stres, inne)
 • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • prawne aspekty zakładania NGO

 

Żaneta Mańka

Żaneta Mańka

Trenerka Petra Consulting

Posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej, B2B oraz zarządzaniu działem sprzedaży. Wiedzę i praktykę w tym obszarze nabyła dzięki licznym szkoleniom  z zakresu komunikacji, pracy z trudnym klientem, negocjacji, asertywności i zarządzania,  a w szczególności dzięki 10 letniej pracy w branży handlowej, gdzie samodzielnie zbudowała solidne relacje z Klientami strategicznymi oraz wypracowała własne, sprawdzone i niezawodne metody osiągania celów. Akademia Skutecznego Mentoringu którą ukończyła ma wpływ na fakt , iż dobrze i pewnie pracuje zarówno z młodymi, pełnymi entuzjazmu sprzedawcami, jak i doświadczonymi menadżerami, wykorzystując zalety obu grup w realizacji wspólnego celu.

Wiedzę z zakresu standardów obsługi Klienta nabyła współpracując z wiodącym liderem rynku w branży produktów spożywczych obsługując kanał sprzedaży nowoczesnej. Swój rozwój zawodowy powiązała głównie z branżą FMCG pracując kilka lat w ramach struktur sprzedaży, zajmując w tym okresie funkcje handlowe i kierownicze. Zarządzała rozproszonym zespołem sprzedaży pełniąc funkcję krajowego kierownika sprzedaży. Następnie w branży wykończenia wnętrz była odpowiedzialna za rozwój sił sprzedaży w kanale sprzedaży bezpośredniej oraz pracowała jako trener wewnętrzny wspierając metodami szkoleniowymi i coachingowymi handlowców i zarządzających Firmy. Jest certyfikowanym trenerem narzędzia Thomas PPA.

Zakres prowadzonych szkoleń:

 • kompetencje menadżerskie
 • umiejetnosci miękkie (komunikacja, zarządzanie czasem, inne)
 • sprzedaż, obsługa klienta, standaryzacja w obsłudze klienta
 • rekrutacje w działach handlowych

Jacek Robert Filończyk

Jacek Robert Filończyk

Konsultant - certyfikator i audytor energetyczny, trener ECDL

Doświadczony trener i egzaminator ECDL Core PL-E4499 oraz ECDL E-Citizen PL - ECC1010. Zrealizował ponad 2000 godzin szkoleniowych z zakresu umiejętności komputerowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Warszawskiego.  

W obszarze efektywności energetycznej doradza klientom Petra Consulting jak zmniejszyć zużycie energii, jakie środki zastosować, aby mniej zapłacić bez szkody dla poczucia komfortu i jakości środowiska wewnętrznego. Przeprowadza analizy ekonomiczne i finansowe zastosowania źródeł energii odnawialnych. Analizuje opłacalność inwestycji w: kolektory słoneczne, pompy ciepła, wymiany obecnego źródła energii na bardziej wydajne. Przy wciąż wzrastających cenach energii oraz rosnących kosztach utrzymania budynków właściwa ocena oraz zabiegi energetyczne stają się jednym z istotniejszych kierunków rozwoju budownictwa, a fachowa pomoc audytora energetycznego staje się wręcz nieodzowną częścią każdego procesu inwestycyjnego. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje, czego przykładem jest udział w programie "Nowy Ekspert", prowadzonym przez Fundację Poszanowania Energii.

Zakres prowadzonych działań w Petra Consulting:

 • Szkolenia celem uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Core.

W ramach projektów inwestycyjnych opracowywanych przez Petra Consulting:

 • Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • Wykonywanie badań termowizyjnych,
 • Badanie szczelności budynków metodą Blower Door,
 • Wykonywanie audytów energetycznych budynków.