37 mln

Jak działamy?

PETRA CONSULTING to firma szkoleniowo - doradcza działająca od 13 lat, uczestnicząca w wielu projektach realizowanych na zlecenie firm, a także finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. 

Współpracujemy z wykwalifikowanymi trenerami, coachami, doradcami i ekspertami z dużym doświadczeniem, popartym sukcesami. Gwarantują oni wysoką jakość usług.

Przy realizacji projektów oddelegowany współpracownik PETRA CONSULTING, w celu określenia optymalnych warunków wspólpracy

1)  Bada potrzeby klienta

2) Uzgadnia zakres odpowiedzialności w ramach projektu

3) Przedstawia do zatwierdzenia plan działania / ofertę współpracy

4) Realizuje projekt

5) Prowadzi monitoring realizowanych działań.

Każdego klienta traktujemy indywidualnie, dlatego nasze wynagrodzenie jest adekwatne do skali realizowanego przedsięwzięcia.