RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sylwia Petryna (Petra Consulting) z siedzibą w Szczawnie Zdroju 58-310, ul. Saperów 7;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych  ido@petraconsulting.pl  

3) Dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia oraz obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt lub usługę tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4) Dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO. 

5) Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem. W przypadku udziału w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania współpracy, a także po ustaniu jej bytu prawnego a także po jej ustaniu dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych. 

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usług realizowanych przez Petra Consulting.