10380

Doradztwo biznesowe

Oferujemy doradztwo na każdym etapie rozwoju firmy. Specjalizujemy się w pozyskiwaniu funduszy unijnych (na inwestycje i działania tzw. miękkie) oraz innych form finansowania działalności. Usługi doradcze i konsultingowe oferowane przez naszą firmę dotyczą m.in.:

Nasza oferta obejmuje m.in.:

Pomoc tzw. Starterom

Pomagamy w założeniu firmy, zdobywaniu źródeł finansowania działalności (spore sukcesy w tym zakresie), jej prowadzeniu a następnie transformacji do wyższego etapu rozwoju.

Konsulting marketingowy

Doradzamy klientom jak w sposób efektywny zaistnieć na rynku. Tworzymy kampanie reklamowe. Pomagamy zarządzać wizerunkiem firmy. Tworzymy oprawę graficzną

Asysta rozwojowa

Jest to pełen zakres usług w ramach doradztwa biznesowego (rozwój firmy, zarządzanie zasobami, realizacja projektów ZZL), coachingu, szkoleń oraz finansowania działalności.

Doradztwo zawodowe

W ramach w/w usług tworzymy Indywidualne Plany Działań zarówno na zlecenie firm, jak i osób indywidualnych. Realizujemy również usługę doradztwa zawodowego jako podwykonawca w ramach projektów unijnych.

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Sprecyzowanie potrzeb szkoleniowych każdego Pracownika oraz instytucji jako całej organizacji, która pełni określone zadania, wymaga przeprowadzenia profesjonalnego badania. Na podstawie odpowiednio wykonanej diagnozy potrzeb szkoleniowych możliwe jest w kolejnym etapie stworzenie planu szkoleń i treningów rozwijających kompetencje zespołu pracowniczego. Szczególnie ważne w diagnozie jest określenie potrzeb z zakresu kompetencji interpersonalnych, które decydują o sukcesie w pracy, w tym – osiąganiu celów zespołu pracowniczego. Wiedza zawodowa, nawet na najwyższym poziomie, nie jest warunkiem wystarczającym do skutecznego i efektywnego działania. Zachęcamy do podjęcia świadomych działań, które w rezultacie dostarczą każdej organizacji i jej Pracownikom optymalnych narzędzi podnoszących kapitał wiedzy i kompetencji.

Konsultant: Aleksandra Skibińska
aleksandra@petraconsulting.pl
tel./fax 74 664 79 59