10380

Zarządzanie projektami

W ramach współpracy oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie zarzadzania i rozliczania projektów finansowanych z różnych źródeł. Realizujemy kompleksowe zarządzanie projektami, uwzględniając uwarunkowania biznesowe, prawne i techniczne. Wiele organizacji stosujących zarządzanie projektami jest przekonanych, że jest ono kluczowe w prowadzeniu biznesu oraz osiąganiu sukcesu.  Każdemu Klientowi rekomendujemy dobór właściwych metod i dostarczamy odpowiednie narzędzia kontrolne. Nasi eksperci są m.in. praktykami zarządzania projektami PRINCE2. 

Nasze usługi mogą obejmować następujące elementy: 

W przypadku projektów finansowanych ze środków unijnych oferujemy:

1. Współpracę w ramach koordynacji projektem

Związana ze zbadaniem potrzeb i możliwości starania się o środki unijne oraz stworzeniem dokumentacji wnioskowej w odpowiedzi na dany konkurs / konkursy – jak wyżej. Dodatkowo Petra Consulting zapewni koordynację projektu, a w szczególności:

2. Współpraca w ramach realizacji zadań partnerskich

W ramach współpracy jako partner tworzymy / współtworzymy dokumentację projektową. Jednakże stworzony projekt musi zapewniać inne działania szkoleniowe/doradcze realizowane przez Petra Consulting. Petra Consulting może zapewnić koordynację projektu partnerskiego.

Nasza firma w sposób kompleksowy obsługuje Klientów pod kątem pozyskania środków z funduszy unijnych zgodnie z poniższymi etapami działania.

Konsultant/ekspert: Sylwia Petryna

sylwia@petraconsulting.pl
tel./fax 74 664 79 59