1022

WAKACJE Z SUKCESAMI!

Miło nam poinformować o kolejnym sukcesie Petera Consulting w pozyskiwaniu dotacji unijnych. Z 78 złożonych projektów dostało dofinansowanie 26. Tym razem dofinansowanie otrzymały projekty napisane przez Petra Consulting, w ramach Poddziałania 3.3.4  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  – ZIT AW  (Schemat B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych) – Nr naboru RPDS.03.03.04-IP.03-02-150/16.

Na liście rankingowej znalazło się 6 projektów, wybranych do dofinansowania, napisanych dla:

-  Uzdrowiskowej  Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój pn. „Termomodernizacji czterech budynków komunalnych Uzdrowiskowej Gminy  Miejskiej Szczawno-Zdrój”

- Wspólnoty Mieszkaniowej Wspólnota Mieszkaniowa ul. Lipowa 5 ABC w Kamiennej Górze  pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Lipowej 5ABC w Kamiennej Górze”

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ogrodowej 11 w Kamiennej Górze pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH przy ul. Ogrodowej 11 oraz 13 w Kamiennej Górze - projekt partnerski”

- Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Broniewskiego 5 w Kamiennej Górze pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy ul. Broniewskiego 5 w Kamiennej Górze”

- dwóch wspólnot z  Wałbrzychu  we współpracy z firmą Egeria Szkolenia i Doradztwo pn. „Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Piasta 3A i 3B w Wałbrzychu – projekt obejmujący kompleksową termomodernizację i poprawiający efektywność energetyczną nieruchomości”  oraz „Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Mazowieckiej 6 w Wałbrzychu - projekt obejmujący kompleksową termomodernizację i poprawiający efektywność energetyczną nieruchomości

Jednocześnie  pozytywnie oceniony nasz 7 projekt w tym konkursie pn. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO przy al. Wojska Polskiego 28 w Kamiennej Górze” znalazł się na liście rezerwowej. Liczymy, że zwiększy się pula środków i projekt ten również otrzyma dofinansowanie.

Łączna wartość dofinansowań przekracza 2 mln. zł.