1022

Nowy projekt: Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej

Szanowni Państwo!

Od 1 lutego 2017 roku rusza nabór Uczestników do projektu „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który nasza firma realizuje w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 10.4.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT AW.

W ramach projektu oferujemy  doradztwo zawodowe połączone z badaniem predyspozycji  zawodowych oraz bezpłatne szkolenia i kursy zawodowe zakończone certyfikatem prawnie uznanym, nadającym uprawnienia do wykonywania określonej pracy/zawodu lub podwyższajce kwalifikacje zawodowe.

Projekt jest skierowany do wszystkich, którzy ukończyli 18 lat życia (łącznie 130 osób), zarówno osób pracujących jak i niepracujących, które zamieszkują lub pracują na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej tj.:

 

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać w naszym biurze oraz telefonicznie i drogą e-mailową.

Od 19.01.2017 roku na naszej stronie można będzie pobrać dokumenty rekrutacyjne.