1022

Emocje przeszkadzają w zarządzaniu?

Współodczuwanie, emocje, szczerość i otwartość, relacyjność - okazuje się, że to najmniej cenione obecnie umiejętności w środowisku osób zarządzających. 

Takie wnioski płyną z przeprowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów w połowie 2018 r. badań mających zweryfikować opinie menedżerów na temat tego, jakie kompetencje będą najbardziej pożądane w ciągu najbliższych 5 lat. 

Ranking kompetencji, które w opinii badanych będą ważne w przyszłości, „wygrywają" kompetencje dotyczące przystosowywania się do zmieniającej się rzeczywistości

Do tej kategorii można zaliczyć następujące kompetencje z pierwszej dziesiątki „umiejętności przyszłości": 

- szybkie reagowanie na zmiany (miejsce 1)
- gotowość do ciągłego uczenia się (miejsce 2) 

Na pierwszym miejscu wśród pożądanych cech menadżera w ciągu najbliższych kilku lat będą  także:

- zdolność podejmowania decyzji (miejsce 3) 
- otwartość na nowe pomysły i działania (miejsce 4) 
- nadawanie priorytetów zadaniom (miejsce 5) 

 

Dlatego oferta szkoleń w Petra Consulting wciąż się powiększ,a odpowiadając na te potrzeby a takie szkolenia, jak np.

- lean menagment

- przywództwo

- coaching menadżerski

wspierają rozwój kompetencji w najbardziej pożądanych obszarach.

W badaniu zdecydowaną większość stanowili mężczyźni – 68,4 %.

Panowie stawiają na chłodną, bezemocjonalną analizę, co zresztą wynika z uwarunkowań płci męskiej. Kobieca strona biznesu z pewnością jest bardziej oparta na emocjach i uczuciach – bo kobiety takie przecież są.

Który model jest lepszy, efektywniejszy?  Pewnie trudno to ocenić. Mówi się o kobiecej stronie, czy kobiecej kulturze biznesu. 
Jedno jest pewne - aby z powodzeniem rozwijać firmę trzeba być otwartym na nowe wyzwania i potrzeby, reagować na zmieniającą się rzeczywistość i stale doskonalić swoje kompetencje. 

Bo kompetencje - to rozwój.