1022

Wspieramy działania na rzecz równości płci

Finlandia, Dania i Norwegia to kraje, które przodują, jeśli chodzi o poziom szczęśliwości. Tak się składa, że są to również narody, które mają bardzo wysoki tzw. indeks równości płci. 

Dlatego właśnie równość jest tak ważna, bo oznacza dobrą jakość życia, zadowolenie społeczne, wzrost PKB. 

W Polsce równość kobiet i mężczyzn to wciąż problem w sferze przede wszystkim stereotypów dotyczących płci, szczególnie boleśnie odczuwana w obszarze zatrudnienia. Co druga kobieta jest czynna zawodowo, a zaledwie 10 % kobiet to właścicielki firm. 

Rozwiązania systemowe i dyrektywy unijne to za mało, potrzeba aktywności środowisk lokalnych i autentycznego zaangażowania.  Wałbrzych jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które chce to zmienić na poziomie lokalnym, przy wsparciu wielu środowisk - w tym także biznesu.

W poniedziałek 20 stycznia odbyło się pierwsze w historii, otwarte spotkanie Wałbrzyskiej Rady Kobiet. Członkinią WRK jest Sylwia Petryna, dyrektorka zarządzająca Petra Consulting, która wzięła udział w panelu dyskusyjnym, poświęconym największym problemów nierówności, z którymi spotykamy się na co dzień. 

- Od 16 lat w Petra Consulting aktywizujemy kobiety i namawiamy je, by inwestowały w siebie, oferując warsztaty rozwojowe, kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje, doradzając, wzmacniając poczucie własnej – mówi Sylwia Petryna. - Kobiety są dobrze wykształcone, chcą podnosić swoje kwalifikacje i wartość na rynku pracy, jednak wciąż napotykają na szklany sufit w dostępie do lepszych stanowisk i wynagrodzenia. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym unikatowym przedsięwzięciu i dzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem, by przeciwdziałać nierównemu traktowaniu.  

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn podkreśla, że równość kobiet i mężczyzn jest podstawowym prawem każdego człowieka i fundamentem demokracji. Powinna funkcjonować w każdym aspekcie naszego życia.

 

Jak możemy przeciwdziałać dyskryminacji w swoim otoczeniu? 

Poprzez eliminacje stereotypów dotyczących płci, pochodzenia, orientacji seksualnej, czy wyglądu; przez zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w gremiach decyzyjnych każdego szczebla, edukację, itp.  

Efekt uda się osiągnąć wtedy, gdy do współdziałania zaangażuje się jak najwięcej partnerów: samorząd, instytucje, przedsiębiorców. 

Cieszymy się, że firma Petra Consulting może służyć swoją wiedzą i uczestniczyć w kolejnym, nowatorskim projekcie. 

Zmiana na lepsze – to nasza specjalność !

Załączniki do pobrania: