1022

Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie dla przedszkola

 Miło nam poinformować, że kolejny projekt napisany przez naszą firmę został pozytywnie oceniony.

Projekt naszego klienta otrzymał dofinansowanie w wysokości 437 276,25 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT AW (Nr naboru RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18).

To już czwarty wygrany projekt napisany dla Przedszkola „U Mikołaja”.

A już niedługo kolejne miejsca przedszkolne w Strudze będą dostępne dla milusińskich.

Wyniki konkursu można zobaczyć tutaj >>>