1002

Przedsiębiorco! Chcesz pozyskać dotację?

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej ogłosiła konkurs dla MŚP działających powyżej 2 lat na rozwój produktów i usług w MŚP (schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP). Wnioski można składać do godz. 15.00 dnia 25 kwietnia 2019 r.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100.000 PLN;
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 2.000.000 PLN, co oznacza, że maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać to 900.000 PLN.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD oraz celów Działania 1.5 określonych w SZOOP RPO WD, do których należy w szczególności podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP.


Nabór w trybie konkursowym skierowany do Wnioskodawców realizujących projekty na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej określonym w Strategii ZIT AW.

W skład Aglomeracji Wałbrzyskiej wchodzą Gminy: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów. Wsparciem w ramach ZIT AW objęte są w całości powiaty: świdnicki, wałbrzyski, Miasto Wałbrzych oraz częściowo powiaty kamiennogórski i kłodzki.

Petra Consulting ma ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach tego działania. Zapraszamy do współpracy.