1002

Kolejne dofinansowanie dla naszego klienta

Styczeń rozpoczęliśmy bardzo ambitnie. Kolejny projekt napisany przez Petra Consulting otrzymał dofinansowanie. Tym razem uzyskaliśmy dofinansowanie projektu "Codziennie pewniejsi siebie" napisanego dla Fundacji "Czemu Nie?!", w ramach poddziałania 10.2.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AW Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Gminą Wałbrzych i Powiatem Kamiennogórskim.

Lista rankingowa dostępna jest na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej >>>